עמותת אדמתי
חסר רכיב

הצעת החוק ל"השוואת התנאים"

27/02/2022
אדמתי מקדמת במרץ את הצעת החוק ההיסטורית שתביא פעם אחת ולתמיד שוויון בגובה דמי ההיוון למגורים בין המגזר הכפרי למגזר העירוני.

 
חסר רכיב