עמותת אדמתי
חסר רכיב

במסווה של התייעלות: האוצר מציע לייקר את מחירי הקרקעות ביישובים קטנים- דה מרקר

30/03/2022
משרד האוצר מבקש להעלות ב-10% את מחירי הקרקעות המוקצות ללא מכרז ליישובים בפריפריה. ההצעה חלה על אלפי עסקות להקצאה ללא מכרז של קרקעות ביישובים קהילתיים קטנים, חלקם באזורי עדיפות לאומית שבהם מעוניינת המדינה לעודד התיישבות - כך עולה מטיוטת חוק ההסדרים, שבה כלולה ההצעה. הטיוטה פורסמה על ידי משרד האוצר תחת הכותרת "ייעול עבודת רשות מקרקעי ישראל", ונועדה להפחית את הרגולציה ולהסדיר את שיעורי התשלום בשל עדכון הקצאות הקרקע.


חסר רכיב