עמותת אדמתי
חסר רכיב

על עמותת אדמתי

03/07/2017
עמותת אדמתי קמה מתוך רצון להגן על הזכויות האזרחיות וקנייניות של מושבים, קיבוצים ויישובים אחרים באדמה.

המתיישבים המתגוררים ביישובים החברים בעמותת אדמתי הגשימו את אידיאל הציונות במו ידיהם והקדישו את חייהם לכיבוש הקרקע, גאולתה, פיתוחה, השבחתה ויישובה במשך עשרות רבות של שנים במצוות המוסדות המיישבים – הקרן קיימת לישראל, הסוכנות היהודית ומוסדות אחרים.

בעקבות שינוי הדרגתי לרעה במדיניות המדינה כלפי ההתיישבות העובדת, ניצבים היישובים במאבק מתמיד עם המוסדות למיניהם על זכויותיהם בקרקע אותה כבשו, גאלו, פיתחו, יישבו, השביחו ופעמים רבות אף מימנו בעצמם את רכישתה

עמותת אדמתי, המונה כיום מעל ל- 150 יישובים, קמה בכדי להיאבק למען זכויות ההתיישבות העובדת בקרקעות שבחזקתם באמצעות פעילות משפטית וציבורית, ייצוג ציבורי של המתיישבים והחקלאים וסיוע באיסוף מידע שעשוי לקדם את הגשמתן של המטרות הללו בכל דרך חוקית.

מטרות העמותה:
  • לקדם את זכויות חברי העמותה בקרקעות אשר בחזקתם, וזאת באמצעות פעילות משפטית וציבורית.
  • לסייע לחברי העמותה באיסוף מידע בהתייחס לזכויותיהם ההיסטוריות בקרקע.
  • לאסוף, לרכז, לקבל ולרכוש מידע באשר להשתתפות חברים ומתיישבים אחרים בייזום, רכישה, מימון, השבחת ופיתוח הקרקעות.
  • לפעול למען עיגון זכויות חברי העמותת בקרקעותיהם בכל דרך חוקית, לרבות פעילות חוקית למען עדכון דברי חקיקה ולמען חתימה על חוזים חדשים, שיסייעו בקידום מטרות העמותה. כמו-כן לפעול למען שיפור טיב זכויות חברי העמותה בקרקע וחיזוק מעמדם המשפטי בה בכל דרך חוקית.
  • להעמיד לרשות חברי העמותה את כל המידע אשר יצטבר בעמותה תוך שמירה על זכויות החברים.
  • ליזום פעולות הסברה והפצת מידע לציבור, בתקשורת האלקטרונית והכתובה ובכל דרך אחרת, בנוגע לזכויות הישובים בקרקע, והכל בכפוף להוראות הדין.
  • למימון כל המטרות הנ"ל, לפתוח ולנהל חשבונות בנק, להשקיע כספים בתכניות חסכון, פיקדונות, עו"ש וכיוצ"ב, למעט השקעת כספים באפיקים הנושאים סיכונים בלתי סבירים, כגון השקעות במניות בבורסה לניירות ערך וכיוצ"ב.
חסר רכיב