עמותת אדמתי
חסר רכיב

חכירה לדורות / ד"ר אמיר קמינצקי

03/07/2017
יום שלישי 20 ספטמבר 2016
להלן תמצית ספרו של עו"ד ד"ר קמינצקי שהתמחה אצל כבוד השופט חשין בעליון, שאף כתב הקדמה מעניינת לחיבור זה. ספר שהוא הרחבה של הדוקטורט שלו משנת 2010 בהנחיית פרופ' דפנה לוינסון זמיר .

כמצוין בהקדמה, נושא החכירה לדורות הינו נושא ייחודי המחייב התייחסות נפרדת של הדין. הספר המחזיק 818 עמודים (כולל כ – 200 עמודי נספחים) ובו 4 פרקים שייסקרו בתמציתיות, תוך הרחבת הפרק הרביעי העוסק במקרקעי ישראל.

הוצאה לאור בורסי 2011
סיכם וערך: משה ברנעקישור לרכישת הספר:

חסר רכיב