עמותת אדמתי
חסר רכיב

על מאבק המגזר הכפרי להכרה בזכויותיו בקרקע

03/07/2017
ראיון עם ד״ר מוטי דלג׳ו, ראש מועצה דרום השרון ויו״ר ועדת הקרקעות במרכז המועצות האזוריות.  

הראיון התקיים במהלך כנס בנושא חלקת המגורים בנחלה ועסק במצב זכויותיו של המגזר הכפרי בקרקע, התייחסות מוסדות המדינה לזכויות אלו, הפעולות שנעשו כדי לשפר את מצב החקלאים והדרך הראויה לעיגון זכויותיוהם של החקלאים בקרקע
חסר רכיב