עמותת אדמתי
חסר רכיב

סיכום של פעילות העמותה בשנת 2016 ודגשים בתכנית העבודה לשנת 2017

16/01/2017
בשנת 2016 נעשו פעולות

 הכנה נוספות כדי למקד ולנתב את פעילות העמותה למימוש מטרתה העיקרית שהיא הכרה בזכויות הייחודיות של היישובים שהתיישבו טרם קום המדינה – על אדמות קק"ל. תרגום וכימות זכויות אלה כדי הסדרים עדיפים ומיטיבים.

 • בחודש אפריל נבחר ליו"ר וועד העמותה, גלעד אלטמן, שהחליף את בארי הולצמן.

 • בתחילת השנה הופצה עבודת המחקר של עו"ד רון רוגין (היחידה השניה) "פרשת הקשת המזרחית – ניתוח פסק הדין והשלכותיו". שהופקה בשת"פ עם התק"צ ותנועת המושבים.
 • נערכו 3 כנסים אזוריים: בנהלל, באר טוביה וצופית, בהם השתתפו מאות מחברי המושבים והקיבוצים הוותיקים.
 • נשלח חוזר באשר לאיום הותמלי"ם שעלול לפגוע בעיקר ביישובים צמודי הדופן לערים. תוך שהוא מנחה אותם לפעול במהירות ובנחישות תוך הסתייעות בעמותה. לדוגמא: ראו הפעילות של מושב כפר ביאליק בסיוע המוא"ז זבולון.
 • העמותה התקשרה עם ד"ר למשפטים עו"ד אמיר קמינצקי לביצוע עבודת מחקר להשוואת חוזי קק"ל ההיסטוריים אל חוזי רמ"י העדכניים . עבודתו תוגש להנהלה בסוף פברואר 2017.
 • נשלחה ליישובים המלצה אשר נוסחה ע"י עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי באשר לנספח או הליך החתמה על חוזה כפוי תחת מחאה.
 • תיק משפטי בהובלתנו מגיע להכרעה - ה"פ 27499-04-15 חיות ואחרים נגד רשות מקרקעי ישראל : בו אנו מנהלים מאבק עיקש על זכויות חוזיות שהיו נהוגות בחוזי החכירה של יישובינו עם הקק"ל והיו אמורים להתחדש במהלך שנות ה 30'. חוזה המשקף זכויות אלו בא לידי ביטוי בהחלטה 416 של ממ"י. חוזה כזה נחתם עם יישוב אחד בלבד – מושב בן עמי . היה ונזכה בתיק זה הרי שיפתחו בפני חברינו, בעיקר במושבים שנוסדו בשנות ה 30' - הקלות רבות . הדיון הקרוב יתקיים בנצרת בתאריך 25.1.17
 • הושגו הבנות והסכמות עם מזכירי התנועות באשר לעמדת אדמתי כי ניתן לצרף לחוזה האחיד נספח ייחודי עליו יוסכם עם הקק"ל ורמ"י – בו יבואו לידי ביטוי הזכויות הייחודיות של ההתיישבות הוותיקה.
 • נערכו מספר מפגשים עם הצוות הבכיר של הקק"ל כהכנה לפגישה הקרובה עם היו"ר דני עטר.
 •  נערכו מספר מפגשים עם חברי כנסת כדי להציג בפניהם את העמותה. וכן מפגשים עם עיתונאים. כל אלה ביוזמת חברת לוטם תקשורת, אשר ליוותה אותנו עד לאחרונה.
 • הושגו הבנות והסכמות עם מזכירי התנועות באשר לעמדת אדמתי כי ניתן לצרף לחוזה האחיד נספח ייחודי עליו יוסכם עם הקק"ל ורמ"י – בו יבואו לידי ביטוי הזכויות הייחודיות של ההתיישבות הוותיקה.
 • נערכו מספר מפגשים עם הצוות הבכיר של הקק"ל כהכנה לפגישה הקרובה עם היו"ר דני עטר.
 • נערכו מספר מפגשים עם חברי כנסת כדי להציג בפניהם את העמותה. וכן מפגשים עם עיתונאים. כל אלה ביוזמת חברת לוטם תקשורת, אשר ליוותה אותנו עד לאחרונה.
 • לחיזוק השפעתנו וייצוג עמדותינו – צורפנו כמשקיפים לשתי וועדת במרכז המועצות האזוריות : וועדת קרקעות וועדה לנושא הותמ"ל .

בשנת 2017 יבוצעו ויושם דגש על הפעילויות הבאות:

 • מתוכננים 3 מפגשים ברבעון הראשון של השנה: עם יו"ר קק"ל – דני עטר – שלאחריה מתוכנן כנס בשת"פ של הקק"ל ואדמתי. עם עו"ד ינקי קווינט – היוע"מ של רמ"י. עם עו"ד גלית ויטנברג – מנהלת המחלקה החקלאית של רמ"י. יוצגו בפניהם דרישות העמותה להסדרים ייחודיים כולל רעיון הנספח. לחוזה . ככל שהגישה תהיה חיובית נעדכן את היישובים מיידית.
 • ברבעון הראשון של השנה יופצו 2 עבודות מחקר: האחת - של עו"ד רון רוגין (היחידה השלישית) שתתמקד בהשוואת הזכויות בחלקת המגורים בכפר ובעיר. השניה - של עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי שיערוך ניתוח של חוזי קק"ל [תמצית ספרו חוזה לדורות נשלחה ליישובים וגם מפורסמת באתר העמותה]. עבודות אלה יהוו נדבך חשוב בדיונים ובמו"מ שלנו מול קק"ל ורמ"י.
 • עתירה כנגד מועצת מקרקעי ישראל עמדה בפנינו והיא לעמוד במרווח זמן של שבועיים ימים בין פרסום הנושאים לסדר היום לבין מועד הישיבה . לאחר שהצגנו זאת בפני גורם נוסף – פנה הוא למועצה והסדיר את הנושא לשביעות רצוננו .
 • למעלה מ – 25 יישובים הגישו תביעות באשר לזכויותיהם – ומספר נוספים עומדים להגיש בקרוב תביעות. תביעה אחת נדחתה ומוגש ערעור לעליון. בחלק מהן הושגה פשרה בין הצדדים. חלק נמצאים בהליכי גישור ו/או בהליכי קדם משפט והוכחות.
 • הנהלת העמותה ממליצה לכל יישוב שיש לו "קייס" ו/או נתון תחת איום מיידי להפקעת אדמותיו – להגיש מיד תביעה.
 • בכוונת העמותה לערוך מספר כנסים אזוריים נוספים השנה. ויישובי העמותה מוזמנים בזאת לתאם עם מזכירות העמותה פגישות של נציגיה עם וועדי היישובים או הופעה בפני אסיפות כלליות.
 • הנהלת העמותה פועל לצירוף יישובים חדשים לעמותה והיעד הוא להגיע ל – 200 חברים.
אנו מבקשים מהיישובים שטרם שילמו את דמי החבר לשנת 2016 – להעביר מיד עם קבלת חוזר זה את התשלום. לצערנו, לא הצלחנו לגייס מימון ממקורות חיצוניים, וכמעט כל הפעילות נעשית באמצעים שגייסנו מהיישובים.
חסר רכיב