עמותת אדמתי
חסר רכיב

פסק הדין בעתירת עמותת אדמתי לבג"ץ לדחיית מועד ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

25/04/2013

פסק הדין מתעד את התחייבות המדינה לבג"צ להביא את הסוגיה של "אופן הזימון לישיבות מועצת מקרקעי ישראל והמועדים הרלבנטיים הנוגעים לכך" להכרעת יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, השר א' אריאל.

פסק הדין נמנע מקציבת מועד לצורך גיבוש ההסדר הנדרש, היות - כך לשון פסק הדין - "וחזקה עליהם כי יפעלו בהקשר זה ביעילות ובתוך זמן סביר".
כמו כן, ניתנה ל-אדמתי (ע"ר) ההזדמנות "למסור הבהרות" נוספות מעבר לדברים שנאמרו בעתירה עצמה.

חרף בקשת אדמתי (ע"ר), לא נפסקו הוצאות משפטיות.

בג"צ 2683/13 אדמתי (ע"ר) נ. יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, מועצת מקרקעי ישראל ו-רשות מקרקעי ישראל (2013) (כבוד השופטת א' חיות), פס"ד מיום 23/04/13

באדיבות עו"ד רון רוגין (שייצג את העמותה)
חסר רכיב