עמותת אדמתי
חסר רכיב

ההודעה על הסכם הפשרה בעניין חרות וכפר הס

02/09/2012
הורד קובץ:
הודעת הצדדים בתביעת המושבים חרות וכפר הס כנגד ממ"י לפיה הגיעו לפשרה במסגרתה יקבל כל אחד מהמושבים פיצוי שיא בסכום של 170,000 ש"ח בצירוף מע"מ בגין כל דונם שהופקע ע"י ממ"י לפרויקט מגורים, וזאת בגין הכרה בהשקעותיהם ההיסטוריות והשתתפותם של המושבים ברכישת הקרקע.

הודעת הצדדים סיימה את ההליכים בין הצדדים וקיבלה תוקף של פסק דין ובכך מהווה פריצת דרך במאבקה של ההתיישבות הותיקה, שכן לראשונה היה מוכן ממ"י להכיר ואף לפצות את המושבים על זכויותיהם ההיסטוריות והשתתפותם ברכישת הקרקע, בעת הפקעת המקרקעין.

לכתבה אודות תוצאות ההליך

ע"א 8727/10 3880/10 חרות מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נ' הקרן הקיימת לישראל ואח', פס"ד מיום
חסר רכיב