עמותת אדמתי
חסר רכיב

הישג נוסף לעמותת אדמתי ותנועות ההתיישבות

14/12/2012
הישג נוסף לעמותת אדמתי ותנועות ההתיישבות, נרשם בימים האחרונים.

כזכור, לנציגי הארגונים הנ"ל נודע לפני כחודש וחצי על כינוס ישיבת מועצת מקרקעי ישראל, האמורה לדון בסדר יום עמוס במיוחד, כולל שש הצעות החלטה רלבנטיות ליישובי המגזר החקלאי.

בתוך יום עבודה דחוס אחד, גיבש צוות נציגים בהנהגתו של דודו קוכמן ובהשתתפותו של רוא"ח בועז מקלר מסמך הערות, הסתייגויות והתנגדויות להצעות אלו.

עמותת אדמתי, אשר משתתפת באופן קבוע בצוות הנציגים, זיהתה כמה היבטים חמורים באירוע זה:

חלון זמן קצר (בקושי שני ימי עבודה !) ולמעשה בלתי אפשרי לגיבוש התייחסות מקצועית מסודרת ומבוססת להצעות ההחלטה המוגשות למועצת מקרקעי ישראל באופן כמעט בלעדי ע"י הנהלת רמ"י, לאחר "זמן בישול" ממושך שם, ללא היוועצות והידברות מוקדמת עם נציגי תנועות ההתיישבות. נוהג נפסד זה אומץ ע"י הנהלת רמ"י ומועצת מקרקעי ישראל בניגוד להחלטת גופים אלו עצמם בדבר משך זמן ארוך יותר להגשת התייחסות מטעם מגזר שעליו יחולו החלטות אלו. כפי שנוכחנו לא פעם, מצאו מסמכי ההתייחסות שלנו את דרכם לפח האשפה במהירות רבה.

אחת מן ההחלטות, אשר הייתה נגועה בהרעת מעמדם של ישובים חקלאיים רבים הזכאים להנחות במחירי קרקע ובמקביל – בהטבת מעמדם של ישובים עירוניים, אשר לגבי כמה מהם ניכרת הטבה בעלת אופי של "הטבה ערב בחירות".

באופן לא מפתיע, לא נרשמה שום תגובה לטענותינו בדבר היבטים אלו והצעות ההחלטה אושרו בתהליך חריג ותקדימי לפיו התקיימו במרווח של כמה ימים שתי ישיבות המועצה.

עמותת אדמתי בתמיכה משפטית נמרצת של עו"ד רון רוגין, יזמה שני מהלכים משפטיים המתייחסים להיבטים החמורים המתוארים לעיל. ליוזמה זו הצטרפו נציגי תנועות ההתיישבות וראשי מועצות אזוריות, אשר מעמד הישובים בתחומם הורע באופן שרירותי ועל פי אמות מידה תמוהות.

על פי התוצאות, נראה כי בשני המהלכים המשפטיים הושגה הצלחה:

ראשית, על פי מהלך משפטי דחוף, נדחה דיון המועצה בהצעות ההחלטה הרלבנטיות למגזר החקלאי, לפרק זמן, אשר אפשר גיבוש מהלך משפטי נוסף, המכונה "פנייה מוקדמת לפני הגשת עתירה לבית המשפט העליון" ובה הנמקות כנגד החלטת המועצה. להערכתנו, פנייה זו הביאה את ההישג הבא החשוב יותר:

החלטת המועצה בנושא מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע, כפי שהתקבלה בישיבת המועצה רק לפני כחודש (!), ובה הרעת מעמדם של ישובים חקלאיים - בוטלה למעשה השבוע בהחלטה חדשה (מס' 1268) מטעם אותה מועצה אשר שבה לדון בנושא וביטלה את השינוי לרעת הישובים החקלאיים – "עד להודעה חדשה", ככל הנראה עם כינון ממשלה חדשה והרכב מעודכן של חברי המועצה.

יש לשים לב כי על פי הסעיף האחרון (6) של ההחלטה החדשה, תוקפה יהיה עד לדיון הבא של המועצה, קרי בתוך שלושה חדשים ואולי קצת יותר, לאחר כינון ממשלה חדשה ואיוש נציגי הממשלה בהרכב מועצת מקרקעי ישראל.

לפיכך, ייטיבו הישובים המועמדים להרעה במעמדם, לקדם מהלכים נדרשים במסגרת חלון הזמן שנוצר.

אנו תקווה כי הנהגות תנועות ההתיישבות ייערכו לתוצאות הבחירות הקרובות, כולל יצירת קשר והצגת עמדות לחברי כנסת עתידיים, לא רק ממפלגות המתיימרות לייצג אותנו, אלא בעיקר למפלגות המתכוונות להיות שותפות בקואליציה החדשה. אולי בכך ייחסכו עימותים קשים המאפיינים את מערכת היחסים ההולכים ומחמירים שבין הנהלת רמ"י ליישובי המגזר החקלאי במשך השנים האחרונות.
חסר רכיב