עמותת אדמתי
חסר רכיב

החלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל – 5 ליולי 2010

05/06/2010
להלן החלטות שהתקבלו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס המתקיימת היום (כ"ג בתמוז תש"ע, 5 ביולי 2010).

בין ההחלטות שאישרה המועצה נכללות החלטות הנוגעות למתן הנחות והטבות לאוכלוסיות מיוחדות

הנחות בקרקע לחיילי מילואים

מועצת מקרקעי ישראל החליטה היום כי חייל מילואים פעיל אשר יזכה בקרקע, בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז, יהיה זכאי להנחה, עבור יחידת דיור אחת בלבד, בשיעורים מדורגים, בהתאם לאזור בארץ וזאת בתנאי שההנחה לא תעלה על 50 אלף ש"ח ממחיר הקרקע.
 שיעורי ההנחה יהיו:
במרכז הארץ - 10%, באזור עדיפות לאומית ב' - 15% באזור עדיפות לאומית א' ואזור קו עימות - 20%.

בנוסף לזאת החליטה היום המועצה כי חייל מילואים פעיל אשר יזכה במכרז פומבי יהיה זכאי להנחה בת 15% מהמחיר שהוצע על ידו במכרז ובלבד שגובה ההנחה לא יעלה על 50 אלף ש"ח. גם במקרה זה ההנחה תינתן עבור יחידת דיור אחת בלבד.

עד כה ניתנו ההנחות רק לחיילי מילואים אשר זכו בקרקע בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז אך לא במכרזים פומביים.

מן ההחלטה עולה כי ההנחות המשמעותיות ביותר תינתנה באזורי עדיפות לאומית. לדוגמא בהקצאה בפטור ממכרז או בהרשמה והגרלה - באזור עדיפות א' - יהיה שיעור התשלום הסופי כ-24.8% מהמחיר המלא (20% הנחה על ערך הקרקע המוזל שהוא 31 אחוז משומת השמאי).

לא יינתן כפל הנחות.

חידוש מתן הנחות בהקצאת קרקע למגורים ביישובים בגליל ובצפון (תקנת בייגה)
במטרה לעודד התיישבות בגליל ובצפון, החליטה מועצת מקרקעי ישראל לחדש החלטה קודמת המעניקה הנחות לרוכשי קרקע באזורי הגליל והצפון (תקנת בייגה). בכך יחודש תוקף החלטת מועצה 897 שהתקבלה לראשונה בשנת 2001 ותוקפה הוארך מאז מספר פעמים עד סוף שנת 2008, ומאז לא הייתה בתוקף.

נושא ההנחות למתיישבים בישובי הגליל והצפון נידון לראשונה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בחודש מרץ 2010, אולם לא הייתה הסכמה מה יהיה גובה ההנחה שתינתן. בישיבה היום הובאה ההחלטה להצבעה לאחר שהתקבלה בצורה מוסכמת בין שלושת המשרדים והשרים שטיפלו בעניין: שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס, השר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום ושר האוצר יובל שטייניץ. השר אטיאס הודה בישיבת המועצה לשר סילבן שלום על יזמתו ופעילותו לקידום חידוש ההנחות.

במסגרת ההחלטה ישונו אזורי העדיפות בגליל ובצפון כך שישובים שלא היו כלולים במפת אזורי העדיפות הלאומית (הקיימת) ואשר נכללים במפה המצורפת להחלטה (והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה) יקבלו מעמד של אזור עדיפות לאומית ב', מה שיקנה להם אפשרות להפחתה בשיעור התשלום עבור עסקות במקרקעין ל-51% מערך הקרקע.

בנוסף, ישובים שהיו באזור עדיפות ב', הנכללים במפה המצורפת להחלטה, יקבלו מעמד של אזור עדיפות לאומית א', דבר שיקנה להם אפשרות להפחתת שיעור התשלום עבור עסקות במקרקעין ל-31% מערך הקרקע.

שיעור תשלום דמי תשלום דמי החכירה המופחת הגבלת ההנחה

חכירה נוכחי

91% 51% ההנחה לא תעלה על 50 אלף ש"ח
51% 31% ההנחה לא תעלה על 100 אלף ש"ח

ההנחות מותנות בכך שסכום ההנחה ליחידת דיור לא יעלה על 50 אלף ש"ח בישובים שהפכו בעקבות ההחלטה לאזור עדיפות לאומית ב', ובאזורים שהפכו בעקבות ההחלטה לאזור עדיפות לאומית א' לא יעלה סכום ההנחה על 100 אלף ש"ח ליחידת דיור.

שיעורי התשלום המופחתים יעמדו בתוקפם עד יום 31 למאי 2012.
המינהל יגיש דיווח למועצה על ביצוע ההחלטה בתוך שנה מאישורה.

ההחלטה תחול על כל הקצאת קרקע למגורים, לרבות קרקעות שישווקו בדרך של מכרז.

פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ומרחב מוגן קומתי (ממ"ק) – הוראת שעה

המועצה דנה בהצעה להאריך לשלוש שנים נוספות את ההחלטה לפטור מתשלום דמי היתר הקמה של ממ"דים (מרחב מוגן דירתי) וממ"קים (מרחב מוגן קומתי). ההחלטה התקבלה בשעתו בשל המצב הביטחוני, ותוקפה נקצב לשנתיים.

משלא חל שינוי של ממש במצב הביטחוני, הוחלט להאריך את תוקף ההחלטה בשלוש שנים נוספות.

הסדרתשלום דמי חכירה שנתיים ביישוביםהפטורים מתשלום דמי חכירהעל פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 817
המועצה דנה בהצעה להרחיב את החלטה 817 הפוטרת חוכרים באזורי קו עימות (לבנון, רמת הגולן עוטף עזה ושדרות רבתי) מתשלום דמי חכירה מהוונים בעת הקצאות חדשות.

המועצה אישרה לפטור חוכרים, שחוזה החכירה שלהם לא מהוון, מתשלום דמי חכירה שוטפים, בתנאי שהוסדרו כל חובות העבר, וכל עוד החלטה 817 תהיה בתוקף.

כמו כן, אישרה המועצה להרחיב את הפטור מתשלום דמי חכירה שנתיים באזורים הנ"ל גם על חוכרים למטרה חקלאית, לרבות קרקע חקלאית שנמסרה בתנאי נחלה.

החלטה זו לא תחול על חוכרים שהם גוף ציבורי, מוסד ציבורי או תאגיד בפריסה ארצית כהגדרתם בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות.

כמו כן לא תחול ההחלטה על תשלום דמי שימוש, במקרים בהם נעשה במקרקעין באזורים הנ"ל שימוש שלא בהסכמת המינהל ובניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי המינהל התקפים.

המשנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום על ההחלטה להנחות בגליל ובצפון: "מדובר בהחלטה חשובה שתכפיל את מספר העסקאות ורכישות הקרקעות במועצות האזוריות בגליל. ההחלטה תחזק את ישובי הגליל והצפון ותעודד את הגעתם של מתיישבים חדשים לאזור. המחירים כיום גבוהים ומונעים ממתיישבים פוטנציאליים להתיישב בגליל. חובתנו לאפשר למשפחות ולזוגות צעירים לרכוש קרקע במחיר סביר על מנת שיבחרו להקים את ביתם בגליל. חידוש ההנחות בהקצאת הקרקעות תאפשר לצעירים לרכוש קרקע במחירים שפויים יותר כך שיוכלו ליהנות מאיכות חיים גבוהה כפי שלגליל יש להציע. עם כניסתי לתפקיד הצבתי יעד של הבאת כ-300 אלף תושבים נוספים לגליל בעשור הקרוב. אישור ההחלטה היום הוא צעד נוסף שמקרב אותנו אל היעד".

בהתייחס להחלטות שהתקבלו היום במועצה אמר שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס כי "מדובר ברצף של החלטות המהוות עידוד וחיזוק לישובי הפריפריה וקו העימות ומתן תמריץ למגורים בישובי קו העימות ואזורי העדיפות הלאומית. ההחלטה ביחס למתן ההנחות בהקצאת קרקע למגורים בגליל ובצפון היא בשורה עבור לא מעט מתעניינים שהמתינו לחידוש ההטבות כדי לקבוע את מקומם באזורים יפים אלו. גם מטרתן של החלטות אחרות היא לתמוך בהתיישבות בפריפריה – החל מפטור מדמי חכירה שוטפים באזורי קו העימות ועד לפטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחבים מוגנים. לצד כל אלה, ההחלטה על מתן הטבות נוספות לחיילי מילואים, עם תמריץ גדול יותר בפריפריה, מהווה הוקרת תודה של המדינה לחיילי המילואים על תרומתם. לראשונה, יינתנו הנחות גם לחייל מילואים פעיל אשר יזכה במכרז פומבי, ולא רק בהגרלה או בהקצאה בפטור ממכרז".
חסר רכיב