חסר רכיב

חברי הנהלת אדמתי, משקיפים וחברי ועדת ביקורת

וועד הנהלת אדמתי

מר גלעד אלטמן - יו"ר העמותה
מר דגאי עודד
מר עמיר דוד
מר מודעי יצלה
מר חרלוב עודד
מר קוצר אלכס
מר חסיד נחמיה
מר וידי שקד

משקיפים:

מר בארי הולצמן
מר אלעד בצר
מר משה ברנע, שמאי
מר בריקמן פיטו - וועדת בקורת
מר מוקי ידין - וועדת ביקורת
עו"ד דרור גרשון - מזכיר העמותה
מר חנן ויטלס
מר יוסי חיות
מר איתן סת
מר נמרוד מדר
גב' יונת אידן
מר רועי שרון
מר גדי אידן
מר גדעון גלעדי
חסר רכיב