חסר רכיב

חברי הנהלת אדמתי, משקיפים וחברי ועדת ביקורת

וועד הנהלת אדמתי

גלעד אלטמן
דגאי עודד
עמיר דוד
מודעי יצלה
חרלוב עודד
יוסי עופר
קוצר אלכס
חסיד נחמיה
וידי שקד

משקיפים:

בארי הולצמן
אלעד בצר - מזכיר
משה ברנע
בריקמן פיטו - וועדת בקורת
מוקי ידין - וועדת ביקורת
דרור גרשון
חנן ויטלס
יוסי חיות
איתן סת
נמרוד מדר
יונת אידן
רועי שרון
גדי אידן
גדעון גלעדי
חסר רכיב