עמותת אדמתי
חסר רכיב

"כולם בעד אחד"

17/09/2017
יו"ר עמותת אדמתי, היועצים המשפטיים של תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית ומזכ"ל האיחוד החקלאי יזמו לאחרונה הקמת צוות מקצועי לבקרה משפטית ולתיאום רוחבי של מהלכים משפטיים בנושאי מקרקעין. הצוות יתמקד בנושאים שיש להם השפעה רוחבית על כלל ההתיישבות.

צוות הבקרה יכלול את היוזמים ומספר עורכי דין המתמחים בנושאי המקרקעין שיצורפו לדיונים. הצוות יפעל בהתנדבות.
גלעד אלטמן,יו"ר 'אדמתי' אומר: "צוות הבקרה יבחן כתבי תביעה וסוגיות משפטיות בנושאי מקרקעין שיוצגו בפניו ע"י היישובים העומדים להגיש תביעה . חברי הצוות ימליצו על דרכי פעולה, יעניקו ליישובים הנחיות והכוונה על בסיס ידע מקצועי וניסיון נצבר ויפעלו לצמצום נזקים שעלולים להיגרם עקב השפעות רוחביות על כלל ההתיישבות."בפנייה אל יישובי ההתיישבות הכפרית כתבו היוזמים:

מטרות הצוות הן א.  להציע ולבקש מיישובים לאפשר לצוות לעיין בתביעות המתהוות להגשה ולהאיר את עיני היישוב בנקודות בעלות השלכות רוחביות, עוד לפני הגשת התביעה.

ב. להמליץ לגורמים השונים יזום עתירות בנושאים המייצגים את כלל היישובים או חלקים ניכרים ממנו.

ג. להמליץ לתנועות ולאדמתי להצטרף לעתירות בעלות השפעה רוחבית.

ד.   ד. לציין את שנת ה 15 לפס"ד הקשת המזרחית באופן שיעלה מחדש את זכויות המתיישבים בקרקע לסדר היום הציבורי .


הרכב הצוות:
עו"ד עמית יפרח , עו"ד מיכי דרורי , עו"ד דודו קוכמן , גלעד אלטמן יו"ר אדמתי ועו"ד מקצועיים נוספים בתחום, שיצטרפו לצוות מעת לעת. הצוות פועל בהתנדבות.

פעילות הצוות תתואם ממשרדו של עמית יפרח בתנועת המושבים: טל: 03-6086307 (ורדה) | לאונרדו דה וינצ'י 19 תל אביב | דוא"ל: varda@tmoshavim.org.i

                           

אנו קוראים לבעלי התפקידים לפנות אלינו בכל נושא משפטי מקרקעין עוד בטרם הוגשה

התביעה ובכל נושא משפטי מקרקעין העלול להוות בעיה לכלל היישובים.

בברכה


עו"ד דודו קוכמן      עו"ד מיכי דרורי            עו"ד עמית יפרח                   גלעד אלטמן

האיחוד החקלאי     יועמ"ש התק"צ            יועמ"ש תנועת המושבים         יו"ר עמותת אדמת
חסר רכיב