עמותת אדמתי
חסר רכיב

שנת 2016 באדמתי - סיכומים ותכניות להמשך

23/08/2017
לכבוד חברי עמותת אדמתי ולכלל היישובים הוותיקים. חברים יקרים, זהו סיכום פעילות העמותה בשנת 2016 ומעט מתכנית העבודה לשנת 2017.

סיכום שנת 2016

בשנת 2016 פעלנו למיקוד פעילות העמותה למימוש מטרתה העיקרית שהיא הכרה בזכויותהם הייחודיות של היישובים אשר עלו על הקרקע טרם קום המדינה – על אדמות קק"ל , יק"א ופיק"א תרגומן וכימותן של זכויות אלה כדי הסדרים עדיפים ומיטיבים.

* בחודש אפריל נבחר ליו"ר וועד העמותה, גלעד אלטמן, שהחליף את בארי הולצמן.

* בתחילת השנה הופצה עבודת המחקר של עו"ד רון רוגין (היחידה השניה) "פרשת הקשת המזרחית – ניתוח פסק הדין והשלכותיו".

החוברת הופקה בשת"פ עם התק"צ ותנועת המושבים. מתוך הערכה כי החוברת השלישית העוסקת בהשוואת התנאים למגזר העירוני , תסתיים תוך חודיים ימים , הוחלט להמתין עם פעולות היישום עד לקבלתה . באופן מעשי טרם התקבלה העבודה עד למועד האסיפה השנתית 26.4.17.

* כנסים אזוריים : קיימנו 3 כנסים אזוריים: בנהלל, באר טוביה וצופית, בהם השתתפו מאות מחברי המושבים והקיבוצים הוותיקים. כנסים אלה העשירו את קהל המשתתפים ויש להתמיד בקיומם.

* חברת יח"צ : לאור פערי המידע ביחס לפעילות העמותה בקרב ההתיישבות הוותיקה ( והצעירה ) ולאור חוסר הכרותם של ח"כ ואישי ציבור את העמותה ופועלה , הוחלט להתקשר עם חברת יח"צ אשר ליוותה אותנו משך כ 7 חדשים.

* ארכיב : הוחלט על העברת הארכיב למקום מסודר , שמור ונגיש לכל דורש מחברי העמותה.

* חקיקה ראשית : ברור לכל כי נושא ההתיישבות צריך שיהיה מקובע בחקיקה ראשית . עסקנו בנושא זה ולמדנו רבות מפיהם של מומחים לדבר עו"ד ויתקון ויתקון ועו"ד ליפקה משה אשר ליוו אותנו ארוכות . לימים הגענו לתובנה כי אין בכוחה של העמותה להעמיד משאבים למהלך שכזה ולפיכך הצטרפנו למהלך החקיקה התנועתי תוך יכולת השפעה על תכני החוק.

* ותמ"לים : נשלח חוזר באשר לאיום הותמלי"ם שעלול לפגוע בעיקר ביישובים צמודי הדופן לערים. תוך שהוא מנחה יישובים אלה לפעול במהירות ובנחישות תוך הסתייעות בעמותה. לדוגמא: ראו הפעילות של מושב כפר ביאליק בסיוע המוא"ז מטה אשר. בנוסף נמשיך ונתריע על כל אירוע ותמ"ל העומד בפתח.

*עבודת מחקר : העמותה התקשרה עם ד"ר למשפטים עו"ד אמיר קמינצקי לביצוע עבודת מחקר להשוואת חוזי קק"ל ההיסטוריים אל חוזי רמ"י העדכניים . עבודתו תוגש להנהלה בסוף פברואר 2017.

* המלצה לנוסח חתימה על חוזי רמ"י : נשלחה ליישובים המלצה אשר נוסחה ע"י עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי באשר לנספח או הליך החתמה על חוזה כפוי תחת מחאה.

*תיק חיות : תיק משפטי בהובלתנו מגיע להכרעה - ה"פ 27499-04-15 חיות ואחרים נגד רשות מקרקעי ישראל : בו אנו מנהלים מאבק עיקש על זכויות חוזיות שהיו נהוגות בחוזי החכירה של יישובינו עם הקק"ל והיו אמורים להתחדש במהלך שנות ה 80'. חוזה המשקף זכויות אלו בא לידי ביטוי בהחלטה 416 של ממ"י. חוזה כזה נחתם עם יישוב אחד בלבד – מושב בן עמי . היה ונזכה בתיק זה הרי שיפתחו בפני חברינו, בעיקר במושבים שנוסדו בשנות ה 30' - הקלות רבות . הדיון הקרוב יתקיים בנצרת בתאריך 25.1.17 – נדחה ליולי 17.

* נספח לחוזה רמ"י ליישובים הוותיקים : הושגו הבנות והסכמות עם מזכירי התנועות באשר לעמדת אדמתי כי ניתן לצרף לחוזה האחיד נספח ייחודי עליו יוסכם עם הקק"ל ורמ"י – בו יבואו לידי ביטוי הזכויות הייחודיות של ההתיישבות הוותיקה.
*קשר עם קק"ל : נערכו מספר מפגשים עם הצוות הבכיר של הקק"ל כהכנה לפגישה הקרובה עם היו"ר דני עטר.
*קשר עם רמ"י : צוות מצומצם של חברי ההנהלה נפגש לפגישות הכרות עם עו" גלית רוטנברג מנהלת האגף החקלאי של רמ"י ולאחר מיכן עם עו"ד ינקי קווינט יועמ"ש רמ"י . ניסיונותינו לשנות כיוון עלו בתוהו אך יחד עם זאת למפגש זה בו העלנו נושאים ואלה השיבו בשלילה ישנה משמעות גם כן.

* נערכו מספר מפגשים עם חברי כנסת כדי להציג בפניהם את העמותה. וכן מפגשים עם עיתונאים. כל אלה ביוזמת חברת לוטם תקשורת, אשר ליוותה אותנו עד לאחרונה.

* לחיזוק השפעתנו וייצוג עמדותינו – צורפנו כמשקיפים לשתי וועדת במרכז המועצות האזוריות : וועדת קרקעות וועדה לנושא הותמ"ל .
* הכשלים:

א. לא הצלחנו לקבל את עבודת המחקר השלישית מעו"ד רון רוגין .
ב. לא הצלחנו לגייס חברים נוספים לעמותה .
ג. לא הצלחנו למצב את עמותת אדמתי בקרב אנשי ההתיישבות , בציבור ובקרב נושאי משרות בכירים בתחום .

תכניות לשנת 2017

*חזון ומטרות העמותה : נכתב החזון ומטרות העמותה אשר ממקד את כלל הפעילות לנושא השבת הזכויות ההיסטוריות .

*יח"צ מחודש : נמצאים בימים אלו בתהליך של שינוי אסטרטגי, שיהפוך את חזון אדמתי ממלים לפעולות. אדמתי הופכת אט אט מגוף הצהרתי לגוף מבצע, שנלחם על הזכויות של כולנו בקרקע. לשם כך החלפנו את חברת היח"צ וזו החדשה תלווה את אתר העמותה , דרג אותו לעולמות התקשורת העדכניים , תשדרג את רשימת אנשי הקשר בישובים החברים וביישובים שאינם חברי העמותה , תייצר קשרי הכרות עם גורמי הממסד למיניהם .

להבנתנו בפעילות תקשורת נכונה - ניתן לגבור על פערי התקציב הקיימים כיום.

*שיפור מערך הקשר עם היישובים והגביה : במערך זה נכשלנו עד כה ובעובדה הכנסות העמותה מחבריה הלך ופחת באופן משמעותי בשנים האחרונות . מסיבה זו החלטנו לגייס חברה מחברי הנהלת העמותה לעסוק קשר עם חברי העמותה ובגביה באמצעות אתר האינטרנט המשודרג . אני מאמין כי פעולתה יחד עם שדרוג האתר על שלוחותיו , יביאו לתוצאות המצופות .כל אלו הופכים כעת לאגרוף אחד, שכל כולו ערך מוסף עבור יישובים חברים באדמתי וכוח במאבקים עקרוניים נגד כל מי שבא עלינו לכלותינו ולהוציא מאתנו את האדמה.

*תיק יוסי חיות : עוד בטרת נקבל את תשובת בית המשפט בחודש יולי – נחליט על אופן השימוש בהחלטה משמעותית זו .
*קשר עם קק"ל : עדיין מנהלים מו"מ עם צוות ההכנה לפגישה עם יו"ר בנושאים שלהלן:

א. קבלת התרי כניסה לארכיב במעלה אדומים – הועברה פניה של קק"ל ממתינים לתגובת רמ"י . והיה ותתקבל תשובה שלילית תעתור העמותה לבג"ץ.

ב. אירוע הצדעה : תשובה עקרונית חיובית התקבלה , תשובה מפורטת טרם התקבלה.

ג. נקודות לנספח לחוזה : מעוכב ע"י העמותה עד לקבלת עבודתו של עו"ד קמינצקי בנושא זה.

*חקיקה : נמשיך ונלווה את הצוות התנועתי תוך שימת דגשים למטרות העמותה .

*ותמ"ל : נמשיך בהובלת צוות הותמ"ל של מרכז המועצות האזוריות בהתמודדותו אל מול הותמ"ל במסלול המשפטי .

* עבודות המחקר : ברבעון הראשון של השנה תתקבלנה 2 עבודות המחקר האחת - של עו"ד רון רוגין (היחידה השלישית) שתתמקד בהשוואת הזכויות בחלקת המגורים בכפר ובעיר. השניה - של עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי שיערוך ניתוח של חוזי קק"ל [תמצית ספרו חוזה לדורות נשלחה ליישובים וגם מפורסמת באתר העמותה]. עבודות אלה יהוו נדבך חשוב בדיונים ובמו"מ שלנו מול קק"ל ורמ"י. מעת שנקבל כל אחת מהן נתכנן בכובד ראש את אופן השימוש כך שבמידה ועמדותינו לא תתקבלנה בנושא הזכויות ההיסטוריות ובנושא הנספח לחוזה , תהיה סלולה בפנינו הדרך להגיע לבית המשפט העליון .

* בחינת אפשרויות לשת"פ עם גורמי חוץ : קיימנו שתי פגישות האחת עם "פורום קוהלת " העוסק בציונות ועבודות מחקר , השניה עם המכון לאסטרטגיה ציונית אתו בוחנים הקמת צוות קרקעות משותף .

* למעלה מ – 25 יישובים הגישו תביעות באשר לזכויותיהם – ומספר יישובים נוספים עומדים להגיש בקרוב תביעות. תביעה אחת נדחתה ומוגש ערעור לעליון. ברוב התביעות מגיעים לפשרה בין הצדדים. וזאת בעיקר מתוך חששם של היישובים לקושיים אותם מעלה רמ"י כלפי היישובים התובעים . העמותה ממליצה לכל יישוב שיש לו "קייס" ו/או נתון תחת איום מיידי להפקעת אדמותיו – להגיש מיד תביעה. ככל שתירבנה התביעות – קיים סיכוי גדול יותר כי רמ"י ינסה להגיע להסדר כולל עם ההתיישבות הוותיקה.

* בכוונת העמותה לערוך מספר כנסים אזוריים נוספים השנה. ויישובי העמותה מוזמנים בזאת לתאם עם מזכירות העמותה פגישות של נציגיה עם וועדי היישובים או הופעה בפני אסיפות כלליות.

* הנהלת העמותה פועלת לצירוף יישובים חדשים לעמותה . היעד הוא להגיע ל – 200 יישובים חברים.

* ע"מ לעמוד בתכנית העבודה , אנו מבקשים מהיישובים שטרם שילמו את דמי החבר לשנת 2017 – להעביר בהקדם האפשרי את התשלום. לצערנו, לא הצלחנו לגייס מימון ממקורות חיצוניים, וכמעט כל הפעילות נעשית באמצעים שגייסנו מהיישובים.
• מבצע "סודות מהמתבן"

עמותת אדמתי פותחת בימים אלו במבצע מיוחד תחת הכותרת "סודות מהמתבן". מטרת המבצע היא להציל תצלומים, מכתבים, מסמכים והסכמים היסטוריים, שמציגים את מפעל ההתיישבות המפואר של יישובי אדמתי. אנחנו מחפשים תצלומים ומסמכים שמציגים עובדות כהווייתן ויסייעו במאבק נגד שקרים, עיוותים ודברי הלעז שגורמים שונים במדינה מרשים לעצמם להוציא כלפי המתיישבים וכלפי היישובים.

הפרטים המלאים על תכנית ההצלה יעלו באתר אדמתי, יופיעו בתקשורת המקצועית המגזרית והארצית ויגיעו ישירות אל כל יישובי אדמתי.

לצד מבצע "סודות מהמתבן", נקיים סבב ראיונות בכתב ובצילומי וידאו, עם וותיקי ההתיישבות, שיספקו הצצה אל ההיסטוריה שלנו באמצעות עדויות מרגשות ונדירות מיד ראשונה.

בברכה
גלעד אלטמן - יו"ר, ידי בצר - מזכיר 
חסר רכיב