עמותת אדמתי
חסר רכיב

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה: "הותמ"ל הוא מכשיר דורסני, הוא דורס את התכנון גם ברמה המוסדית, גם בהליכי תכנון וגם בתכנון עצמו"

15/10/2017
אתר 'אדמתי' מביא כאן דברים בשם אומרם מפי: יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה, ח"כ דוד אמסלם (ליכוד) והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמיניץ. שווה קריאה. דברים אלו ואחרים נמצאים כבר על שולחנם של מספר עורכי דין מובילים בתחום הנדל"ן וישמשו בהליכים משפטיים שונים כנגד הותמ"ל.
הדברים המובאים כאן הם חלק מפרוטוקול מס' 460, מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה, יום חמישי, כ"ו בתמוז התשע"ז (20 ביולי 2017), שעסק בהצעת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ו-2016.היו"ר דוד אמסלם:
אני אענה לעניין הזה (הותמ"ל ש.א.). אמרתי לארז על סוגיית הותמ"ל: אף אחד לא חושב שזה דבר שבשאיפה של מדינת ישראל. אם היינו חושבים שזה ההליך הרצוי, אני מניח שהמדינה, מאז קום המדינה, היינו לוקחים את הוותמ"ל וזהו. אבל יש כאן את אילוץ הדיור ולכן הרבה פעמים, כשיש לך דברים מהסוג הזה, לפעמים אתה אומר לעשות לה' הפרו תורתך. לפעמים אתה הולך ועושה איזושהי פעולה שאתה פותר בעיה אחת ומייצר בעיה אחרת ובאיזונים אתה חושב שכדאי לך בתקופה הזאת דווקא לפתור את הבעיה היותר אקוטית מבחינתך. זה לב העניין בכל הסיפור הזה.
אמרתי לארז, ואני בכלל מציע למדינה וגם לנו, שאני חושב שסיפור הוותמ"ל מלכתחילה היה צריך להיות מתוחם במספר יחידות הדיור שנמצא בגירעון שהמדינה מחליטה כרגע לצמצם אותו. זאת אומרת, לוותמ"ל הייתי נותן שני פרמטרים או שתי התניות כאשר האחת היא הזמן והשנייה יחידות הדיור ומה שבא לפני. בוודאי שהוותמ"ל הזה צריך להיעלם מן העולם והרי הוא ייעלם באיזשהו שלב כי זה דבר שהוא לא טבעי. זה ברור. אף אחד לא רוצה אותו כל הזמן. אם אני אהיה יושב ראש ועדת הפנים עוד כמה שנים, אני אבטל אותו. אני איזום את המהלך לבטל אותו כשהוא לא יהיה רלוונטי. בהגדרה הוא פוגע בתכנון. בהגדרה. אני קובע את זה.
היות והמדינה יצאה לדרך, אני לא יודע מי היה ומי החליט על העניין, אבל אם אני הייתי יושב ראש ועדת הפנין, כאן זה לא היה עובר כך. אם אתם מדברים על גירעון של חמישים אלף יחידות דיור, בואו נדבר על זה. אני יודע שטבעם של פקידים היא שגם כאשר נעלמת הסיבה, הם ממשיכים. יש כאן הרבה מוסדות במדינת ישראל שעד היום אני לא יודע למה הם קיימים. הם היו נכונים לזמנם אבל הם לא רלוונטיים היום אבל הם ממשיכים לנשום, לבעוט, לאכול. זה מה שיקרה גם כאן, אם לא יהיה כאן יושב ראש ועדת פנים או שר שאין לו עניין לשחרר סמכות (...) אני לא בא לתקן את כל בראשית. אני רק אומר שמהניסיון שלי אני יודע – ואת זה אני אומר לך, ארז – שאם מישהו לא יעצור את זה, זה ימשיך לשייט בחלל עוד שלושים שנה..."
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ התייחס בהמשך הדיון לחוק הותמ"ל וקבי בי היתר: "חוק הוותמ"ל כשלעצמו הוא בהוראת שעה. אני לא זוכר בדיוק מתי היא נגמרת. בסופו של דבר זה בהוראת שעה במיוחד מהסיבה הזאת. אני שומע מכל מיני מקורות שאנחנו מצליחים לעצור את העלייה, נכון יותר? עם ההנד-ברקס עצרנו עכשיו את המחירים ואנחנו תכף נחווה ירידה במובן שבמצב שבו המדינה מצליחה להתגבר על המשבר, תצטרך לעשות היערכות מחודשת לכל הסוגיה הזאת. אני מסכים לחלוטין שהוותמ"ל - ואתה יודע, אמרת את זה בעצמך – הוא מכשיר מאוד מאוד דורסני, הוא דורס את התכנון גם ברמה המוסדית, גם בהליכי תכנון וגם בתכנון עצמו כפי שנאמר. רק תמ"א 35 נסוגה בפניו. במובנים האלה אנחנו חייבים להיות זהירים בהפעלתו של המכשיר הזה.
חסר רכיב