עמותת אדמתי
חסר רכיב

דרמה בעולם הקרקעות: קק"ל הודיעה (07.11.17) על ביטול ייפויי הכוח באדמות שהעניקה לרשות מקרקעי ישראל

07/11/2017

המאבק בין הממשלה לבין הקרן הקיימת לישראל צובר תאוצה. קק"ל פרסמה היום (07.11) מכתב המודיע על "הפרת האמנה וההסכם" בין קק"ל לבין רמ"י. בהמשך המכתב מודיע בן עמי על ביטול ייפויי הכוח שהוענקו לרשות מקרקעי ישראל לפעול בקרקעות הנמצאות בבעלות קק"ל.

צעד קיצוני זה גובש בקק"ל בתגובה לכוונת חברי ממשלה ופקידי האוצר לקדם חוק מיוחד, שיחייב את קק"ל להעביר לקופת המדינה כ 80% מהכנסותיה. המכתב נשלח בשעות אחר הצהריים והוא מכוון אל נקודה רגישה בחומת האסטרטגיה של שר האוצר, משה כחלון: שאיפתו להגדיל את היצע הדירות ופתרון משבר הדיור. "אני מורה ביטול כל פעולה של רשות מקרקעי ישראל בקרקעות שבבעלות הקרן," כתב אמנון בן עמי.


הנתק בין קק"ל לרמ"י עלול לגרום לקשיים חמורים בניהול ובתכנון חלק גדול מקרקעות המדינה. קרקעות הקרן הקיימת מהוות כ 12% מכלל הקרקעות במדינה. תוכניות בנייה רבות מקודמות על קרקע משותפת - בבעלות המדינה וקק"ל.


פיצול הכוח בין שתי זרועות שינהלו את הקרקע עולה לגרום לתסבוכת ולעכב למשך שנים את התכנון ושיווק הקרקעות.


המהלך החריג שנקטה בו קק"ל יכול להקפיא שיווקים רבים של קרקעות לבנייה ולמגורים שנמצאים כבר עתה בקנה.

רקע: בשנת 1961 נחתמה אמנה בין קק"ל לבין מדינת ישראל. מנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת את קרקעות קק"ל, בהיקף של כ 2.1 מיליון דונם שהם כ 12% מקרקעות המדינה. בתמורה, מעבירה המדינה לקק"ל מיליארדי שקלים מדי שנה -  בגין קרקעות אלו.


ההתפתחות הנוספת הייתה היום. קק"ל סירבה לדרישת הממשלה להעביר לקופת מדינת ישראל כ 2 מיליארד שקל. הדירקטוריון קק"ל אישר העברת מיליארד שקל בלבד. בעקבות כך גברו בממשלה ובכנסת הקריאות להצר את צעדי הקרן והיו גם קולות שקראו להלאים את הקרן.


מנכ"ל קק"ל, בן-עמי מציין: "לנוכח הפרות חוזרות ונמשכות של ממשלת ישראל את חובותיה כלפי קק"ל, הננו להודיע כי רמ"י נדרשת שלא לבצע כל פעולה בקרקעות שבבעלות קק"ל, לרבות כל פעולת שיווק קרקעות בבעלות קק"ל או כל עסקה אחרת בקשר לקרקעות שבבעלות קק"ל". 


מנכ"ל קק"ל הדגיש עוד: "ניתוק הקשר החד צדדי אינו מהווה משום ויתור על חובות עבר שלא שולמו לקרן הקיימת ואשר מוערכים במיליארדי שקלים
".

חסר רכיב