עמותת אדמתי
חסר רכיב

הנהלת רמ"י אישרה את בקשת תנועת המושבים והאריכה את ההחלטה בנוגע לעידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים בישובים חקלאיים

21/12/2017

הנהלת רמ"י אישרה הארכה נוספת של ההחלטה בנוגע לעידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים ובמקביל יוכן על ידי האגף החקלאי נוהל הסדרת שימושים לא מוסדרים  , תנועת המושבים בתגובה נמשיך לעודד את חברי המושבים להיכנס למעגל הסדרה וליישום החלטות רמ"י. המשמעות מבחינת בעל הנחלה כי תשלום דמי שימוש בעת הסדרת הפעילות הלא מוסדרת בנחלה תהיה כרוכה בתשלום של 7 שנים ולא תשלום עבור כל תקופת השימוש שנעשתה מצידו.

 

כאמור עם סיום המועד של ההחלטה פנה עו"ד עמית יפרח היועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים למנכ"ל רמ"י במכתב שבו נכתב כי "אנו מתקרבים בימים אלו לסיום התקופה שהקציבה  הנהלת רמ"י להחלטה בנוגע לעידוד הסדרת שימושים לא מוסדרים במושבים, בהחלטתכם נקבע ה 31.12.17 כמועד שבו תסתיים האפשרות של בעל הנחלה ו/או המושב להסדיר את השימושים בתנאי החלטה זו. ההחלטה באה במטרה לעודד הסדרת השימושים הלא מוסדרים בישובים החקלאיים אשר מהווה תנאי להצטרפות להחלטות 1523 1311 ו 823 , ולכן אישרה הנהלת הרשות מבצע גביית תשלום דמי שימוש בגין תקופת שימוש של שבע שנים קודם לפרסום החלטה זו בלבד אף אם השימוש נעשה קודם לכן". 

עו"ד עמית יפרח

עו"ד עמית יפרח.


לאחר החלטת הנהלת רמ"י לאשר את הארכת תקופת המבצע הגיב עו"ד עמית יפרח כי הוא מברך על החלטת הנהלת רמ"י ואנו נהיה מעורבים בהכנת הנוהל של האגף החקלאי ברמ״י שעליו להיות ישים ומהיר שיחד עם הארכת המבצע תהיה האצת  ההסדרה של השימושים הלא מוסדרים בהתיישבות בכלל ובמושבים בפרט תכניס עוד קבוצה גדולה של בעלי הנחלות להסדרת השימושים וכניסה להחלטות הרשות ובכך גם המושבים וגם הרשות ייצאו נשכרים".

 

חסר רכיב