עמותת אדמתי
חסר רכיב

בשורה חשובה לחקלאים: אישור היחידה הנוספת למשקי עזר אושר רשמית בולנת"ע

28/12/2017
המועצה הארצית אישרה השבוע את התוספת של יחידת מגורים נוספת למשקי העזר. ההחלטה שהתקבלה בולנת"ע (הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים), מאשרת תוספת של יחידת דיור נוספת שאינה נספרת בתמ"א 35. התוספת שאושרה היא עבור משקי עזר שאינם מוגדרים כנחלה ובלבד שהיו קיימים בינואר 1992 ולא פוצלו מאז. זאת בדומה לתוספת יחידות דיור בחלקות המגורים בנחלות בתנאי שיתקבל אישור הועדה המחוזית.

עמדת הולנת"ע נשענה על העובדה כי מתן אפשרות לתוספת יח"ד בתחומי משקי העזר, בשל מספרם הקטן יחסית (כ-2,000) אין בה כדי לחרוג ממדיניות התכנון ומעקרונות תמ"א 35. הוועדה סבורה כי נכון לקבוע שהתוספת המוצעת תינתן במגרשי מגורים שהיו קיימים במושב בסביבות שנות ה-90' משום שהמגרשים הקיימים היו שייכים עד עתה לגרעין הוותיק של המושב, טרם ההרחבות, טרם המהלכים התכנוניים להרחבת ישובים כפריים וטרם הגבלות היקף יח"ד במושב בתמ"א 35. ההמלצה החדשה  מאפשרת מענה מקיף לכלל מגרשי המגורים השייכים למרקם הבנוי הותיק של המושב, בהלימה למגרשי המגורים שבנחלות, להבדיל ממגרשי מגורים שנוספו בהרחבות.


עו"ד עמית יפרח


החלטה זו באה בעקבות עתירה לבג"צ של משקי העזר. כתוצאה מכך הוקמה ועדת היגוי שבה ישבו גם נציגי התנועות המיישבות. הוועדה בחנה את הנושא, שמעה את עמדות אנשי המקצוע והחליטה לבסוף, להמליץ למועצה הארצית על התוספת של יחדות הדיור למשקי העזר.

עו"ד עמית יפרח היועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים אומר: "ישבנו בועדת ההיגוי ואנו תומכים ומברכים על ההחלטה. משקי העזר מעטים ביחס למספר הנחלות ולכן הפריצה של תמ"א 35 אינה דרמטית ואף מתבקשת. לטעמי, היה נכון מלכתחילה לאפשר גם להם להוסיף יחידת דיור נוספת בחלקות המגורים שלהם, כפי שנעשה בנחלות ולכן טוב שהעיוות תוקן."

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב