עמותת אדמתי
חסר רכיב

המאבק להכרה בזכויות החקלאים בקרקע - סיכום ביניים ודגשים להמשך המאבק

31/12/2017
חסר רכיב