עמותת אדמתי
חסר רכיב

זכויות המתיישבים המחזיקים בקרקע

31/12/2017
חסר רכיב