עמותת אדמתי
חסר רכיב

ההשתתפות ברכישת קרקע חקלאית בפרשות חרות וכפר-הס

31/12/2017
חסר רכיב