עמותת אדמתי
חסר רכיב

אדמתי שותפה לקריאה הנרחבת לכנסת ישראל, שלא לחדש את הוראת השעה (גזירת השעה) ותמ"ל

09/01/2018
לכבוד
יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה דוד אמסלם

ח"כ יואב קיש

חברי כנסת ישראל

הנדון: קריאה דחופה למניעת הארכת פעילות הוותמ"ל

לצערנו, נוכחנו כי שר האוצר משה כחלון מבקש מוועדת הפנים והגנת הסביבה בראשותך להאריך את תוקף הוראת השעה ל"חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד-2014 (להלן: "חוק הוותמ"ל")" לשנה נוספת.
אנו, "המטה לביטול הותמ"ל", הכולל עשרות ארגונים מקצועיים, סביבתיים, חקלאיים וחברתיים, וכן עשרות מטות של תושבים מודאגים המאוגדים תחת "מטה המאבק לבינוי שפוי", קוראים לך שלא לאשר את הארכת החוק, שהוביל לתכנון לקוי ביותר, שלכשימומש, אם ימומש יפגע באיכות החיים של תושבי מדינת ישראל.
החוק, שחוקק בחודש אוגוסט 2014, התקבל במטרה מוצהרת לתת בידי השלטון המרכזי כלי בלתי שיגרתי ויוצא דופן להגדלה מהירה של היצע יחידות דיור ובכך להתמודד עם משבר הדיור בישראל. אולם, דו"ח של החברה להגנת הטבע שיצא לפני כשבועיים מעלה כי מתוך 86 התכניות שהוכרזו בקבינט הדיור אושרו עד היום כ- 36 תכניות בהיקף כולל של יותר ממאה אלף יחידות דיור, אך עם זאת בלמעלה משלוש שנות פעילות הוועדה, לא נבנתה ולו יחידת דיור אחת מתוקף תוכניות אלו. במקביל, באותה התקופה אישרו הועדות המחוזיות למעלה מ-230 אלף יח"ד ומערכת התכנון בכללותה אישרה בשנים האחרונות כ-100 אלף יח"ד מדי שנה, הרבה מעל להיקף התחלות הבנייה. יודגש כי כל התחלות הבנייה בשלוש השנים האחרונות מבוססות על תכניות שאושרו בועדות המחוזיות או המקומיות. לאור ממצאים אלו עולה כי לא קיימת ההצדקה להארכת חוק הוותמ"ל וכי את עבודת התכנון ניתן להשאיר בוועדות המחוזיות, שהן דמוקרטיות יותר, והליכי התכנון בהן ראויים יותר, ובעלי ראייה מרחבית מאוזנת.
אחד הכשלים המרכזיים של החוק, שמכוחו קמה הוותמ"ל, הוא שהוא מתמקד רק בקיצור הליכי התכנון כפתרון למשבר הדיור ונמנע מלטפל בחסמים העיקריים של תחום הבנייה והדיור, כמו תחבורה, ביוב, תשתיות ועוד. זאת ועוד, שלוש וחצי שנים לאחר תחילת פעילות הוועדה, ניתן לראות בבירור שהיא נתקלת בקשיים רבים, גם במישור התכנוני וגם במישור המשפטי, וההתנגדות הציבורית אליה רק הולכת וגוברת. בסופו של יום, הוועדה מגלגלת את הבעיות משלב התכנון לשלב הביצוע והלכה למעשה, אין בינוי של יחידות דיור כתוצאה מפעילות הועדה.
הוותמ"ל בעייתית מבחינה חברתית: היא אינה כוללת דיור ציבורי, ותוכניות רבות מקבלות "פטור" מקידום דיור בר השגה בתחומן בשל אי כדאיות כלכלית. בנוסף היא גורמת לפירבור ולפגיעה במרכזי הערים ובשכונות הוותיקות ותחייב את התושבים להחזיק שני כלי רכב ובכך להביא לייקור משמעותי של מחייתם.
הוותמ"ל בעייתית מבחנה סביבתית: מרבית השטחים עליהם מקודמות התוכניות הן על חשבון שטחים פתוחים, חלקם בעלי ערכיות סביבתית גבוהה ושטחים בעלי חשיבות לפנאי ונופש של תושבי הערים הסמוכות. כמו כן מרבית מתכניות הוותמ"ל ממוקמות בשולי הערים, דבר אשר מגביר את הליך הפירבור, מגדיל את התלות ברכב פרטי ומוביל להגברת זיהום האוויר.
הוותמ"ל פוגעת קשות בשטחי החקלאות של ישראל: מרבית השטחים הפתוחים עליהם מקודמות התוכניות נמצאות על אדמות חקלאיות מניבות, בכך מוחקת הלכה למעשה יישובים כפריים וחקלאיים שלמים ופוגעת במפעל החקלאות הלאומי ופרנסתם של אלפי אזרחים המתפרנסים מהתחום החקלאות.
הוותמ"ל בעייתית מבחינה תחבורתית: השכונות הפרבריות של הותמ"ל מבוססות על תחבורה פרטית, ועתידות להחריף את משבר התחבורה שישראל ניבת בפניו. תכניות רבות נעדרות התייחסות בסיסית לנושא: התחבורה הציבורית.
הוותמ"ל בעייתית מבחינה ציבורית: הרכב הוועדה כולל מספר מצומצם ביותר של נציגי ציבור, וניתוח של החלטות הוועדה מראה כי פחות מ4% מההתנגדויות הציבוריות מתקבלות על ידי הוועדה ונכנסות לשיקול דעתה בקידום התוכניות.
כלל התוכניות שהוכרזו עד כה בקבינט הדיור מתפרשות על שטח של יותר מ- מאה אלף דונם, המכילים יותר מ- 300,000 יחידות דיור מדובר במלאי עצום העונה על הצרכים והיעדים שלשמו הוקם הוותמ"ל. בחודש אוגוסט 2018, מסתיימת "הוראת השעה" של פעילות הותמ"ל. יש לנצל את שעת הכושר הנוכחית ולסיים את פעילותה של הוותמ"ל ולהחזיר את הכוח התכנוני למוסדות התכנון "הרגילים". הפתרון הרצוי למצוקת הדיור, הוא מימוש של מלאי יחידות דיור מאושרות. זאת, בנוסף לחיזוק משאביהן של ועדות התכנון הקיימות ועידוד הליכי התחדשות עירונית.
אנו קוראים לשר האוצר, משה כחלון, האחראי על מערכת התכנון בישראל, ולך כראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, ולחברי הכנסת, שלא להאריך את הוראת השעה ולהפסיק את פעילותה של הוועדה, ולהחזיר את הכוח התכנוני לוועדות המחוזיות והארציות, הציבוריות יותר והדמוקרטיות יותר.

בברכה,

רשימת הארגונים: חיים וסביבה - ארגון הגג של ארגוני הסביבה | מנהיגות אזרחית - ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל | החברה להגנת הטבע | אדם טבע ודין | במקום - מתכננים למען זכויות תכנון | מגמה ירוקה מרחב - התנועה לעירוניות בישראל | האגודה לזכויות האזרח | ירוק עכשיו | איגוד אדריכלי הנוף | מכון דש"א דמותה של ארץ | המועצה הישראלית לבניה ירוקה | האגודה לצדק סביבתי | שתיל | האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה | העמותה לכלכלה בת קיימא | 15 דקות - ארגון צרכני התחבורה בישראל | צלול | תחבורה בדרך שלנו | מטה המאבק לבינוי שפוי | עמותת "אדמתי" | האיחוד החקלאי.

העתקים:
אביגדור יצחקי - ראש מטה הדיור, משרד האוצר
אביחי מנדלבליט - היועץ המשפטי לממשלה
דלית זילבר מנהלת מנהל התכנון

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב