עמותת אדמתי
חסר רכיב

תעריפי מים החל מינואר 2018

17/01/2018
קיבוצים מספר: 002-2018

תעריפי מים החל מינואר 2018

להלן תעריפי המים החל מ- 1.1.2018:1. תעריפי מקורות לחקלאות
א. חקלאות שפירים – 1.98 ש"ח למ"ק
ב. שפד"ן לחקלאות – 1.102 ש"ח למ"ק
ג. קולחין להשקיה בלתי מוגבלת – 1.173 ש"ח למ"ק
ד. קולחין באיכות שניונית – 1.009 ש"ח למ"ק
ה. מים מליחים – תעריף בסיס של 1.488 ש"ח למ"ק
מוליכות חשמלית בין 1.9 דציסימנס עד 2.65 דציסימנס – הפחתה של 10%
מוליכות חשמלית בין 2.65 דציסימנס ל 3.4 דציסימנס – הפחתה של 16%
ו. תעריף לכמות נחרגת עד 8% מהקצאה 125% מהתעריף
תעריף לכמות נחרגת מעל 8% מהקצאה -150%מהתעריף

2. תעריפי מקורות לבית
א. כמות מוכרת – 0.347 ש"ח למ"ק
כמות מוכרת למפיק ספק – 0.30 תל אביב למ"ק
ב. מעבר לכמות מוכרת – 5.214 ש"ח למ"ק
מעבר לכמות מוכרת למפיק ספק – 5.146 ש"ח למ"ק
ג. גינון ציבורי – 4.188 ש"ח למ"ק
גינון ציבורי למפיק ספק – 4.125 ש"ח למ"ק

3. תעריפי ספקים מקומיים ( התעריפים כוללים מע"מ)
א. כמות מוכרת – 3.006 ש"ח למ"ק
ב. מעבר לכמות מוכרת – 8.787 ש"ח למ"ק
ג. גינון ציבורי – 6.867 ש"ח למ"ק

4. קרן שיקום 0.431 ש"ח למ"ק ( כלולה בתעריף לצרכן הקצה).

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.

חסר רכיב