עמותת אדמתי
חסר רכיב

קריאה להקפאת הארכת פעילות הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל)

01/02/2018

'אדמתי' שותפה לניסוח ולכתיבת הקריאה המיוחדת שיצאה אל זאב ביאלסקי, המיועד לתפקיד ראש מטה הדיור הלאומי, במקום אביגדור יצחקי ● בלב הפנייה אל ביאלסקי נכתב: "אנו פונים אליך יחד, בבקשה דחופה ביותר - לפעול להקפאת הליך הארכת פעולתה של הותמ"ל ●ככל שפעילות הוותמ"ל גברה כך גם גברה ההתנגדות הציבורית לתכניות השונות שקודמו בועדה  ● ההתנגדות אינה אוטומטית והיא נובעת מהשלכותיה התכנוניות, התחבורתיות, החברתיות והסביבתיות, וכן מהשלכותיה על החקלאות בישראל

 

לזאב ביאלסקי שלום רב. הנדון: קריאה להקפאת הארכת פעילותה של הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל)

 

שמחנו לשמוע על כוונות שר האוצר למנותך לתפקיד ראש מטה הדיור הלאומי. לתפקיד זה חשיבות מכרעת בנושאים רבים ומגוונים הנוגעים לכל אחד ואחת מאתנו.

עם זאת, אנו פונים אליך יחד, בבקשה דחופה ביותר - לפעול להקפאת הליך הארכת פעולתה של הותמ"ל (הועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור).

ועדה זו, שהוקמה לפני למעלה משלוש שנים, הינה ועדה דרקונית בסמכויותיה ובהרכבה. הוועדה מורכבת כמעט כולה מנציגי משרדי הממשלה, הליך התכנון והאישור הינו מהיר באופן הגובל בשטחיות ובחוסר אחריות ורבות מהתכניות סותרות תכניות ברובד הארצי, המחוזי והמקומי שאושרו על ידי המועצה הארצית, מוסדות תכנון ארציים והועדות המחוזיות.

במהלך שלוש השנים האחרונות הוכרזו כ-300,000 יחידות דיור בעשרות מתחמים, שמתוכן למעלה מ-100,000 יחידות דיור אושרו. ככל שפעילות הוותמ"ל גברה כך גם גברה ההתנגדות הציבורית לתכניות השונות שקודמו בועדה, הנובעת מהשלכותיה התכנוניות, התחבורתיות, החברתיות והסביבתיות, וכן השלכותיה על החקלאות בישראל. בין המתנגדים ישנם ראשי רשויות מקומיות (עירוניות ואזוריות), ארגונים סביבתיים, חברתיים ומקצועיים וכן ציבור נרחב. כמו כן, ישנם חוסר נוחות וביקורת על פעילות הוועדה גם בקרב מוסדות התכנון הסדירים.

הוועדה הוקמה כהוראת שעה, מתוך הבנה של הממשלה והכנסת כי מדובר במהלך יוצא דופן, שבא כחלק מהצעדים להתמודדות עם משבר הדיור. מועד פקיעת הוראת השעה של החוק הינו באוגוסט 2018. למרות כל זאת, הודיע לאחרונה שר האוצר, משה כחלון, כי הוא עתיד לבקש את הארכת הוראת השעה ואת פעילות הוועדה.

אנו, ראשי ארגונים חברתיים, סביבתיים ומקצועיים, ונציגי תושבים מכל הארץ, קוראים לך לשמוע את הקולות הרמים העולים מהשטח ולפעול להקפאת הליך הארכת פעולת הוותמ"ל, עד אשר תלמד את הנתונים הקיימים, ואת החסרונות הרבים שיש בפעולתה, טרם קבלת החלטה בנושא.

נשמח להציג בפניך מידע ונתונים, וכן כלים ואמצעים להתמודדות עם משבר הדיור.

 

על החתום,

חיים וסביבה - ארגון הגג של ארגוני הסביבה | מנהיגות אזרחית - ארגון הגג של המגזר השלישי בישראל | החברה להגנת הטבע | אדם טבע ודין | מגמה ירוקה | איגוד אדריכלי הנוף בישראל | תנועת אומ"ץ - אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי | 15 דקות - ארגון צרכני התחבורה בישראל | מטה המאבק לבינוי שפוי | עמותת "אדמתי" | האיחוד החקלאי | פורום גבעות הכורכר | מעירים | במקום- מתכננים למען זכויות תכנון

חסר רכיב