עמותת אדמתי
חסר רכיב

פנייה דחופה מטעם תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית

12/02/2018
                                        

08/02/2018

לכבוד

ח"כ יואב קיש

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה

כנסת ישראל

 

 

מכובדנו שלום רב,

הנדון:   פנייה דחופה מטעם תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית

 

1.             אנו מתכבדים לפנות אלייך בדחיפות בעניין בקשה שנשלחה ביום 14.1.2018 לקבל את המלצת הועדה שאתה עומד בראשותה, להאריך את תוקפו של החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014 (להלן- "חוק הותמ"ל" או "החוק").

2.             כידוע, בהתאם לסעיף 34(ב) לחוק הותמ"ל על מנת להאריך את תוקפו של החוק שתוקפו עתיד לפוג בחודש אוגוסט 2018, יש לקבל את המלצת וועדת הפנים וכן את אישור הכנסת לעניין זה.

3.              ובכן אין זה סוד שחוק הותמ"ל וההכרזות שהתקבלו מכוחו גרמו להפקעה דה-פקטו של עשרות אלפי דונמים של קרקע חקלאית חכורה ומעובדת (למעלה מ- 65 אלף דונם). אין ספק שחוק הותמ"ל במתכונתו הנוכחית מסכן את קיומה של התיישבות החקלאית במדינת ישראל ולפגיעה אנושה בחקלאות כולה, כולל פגיעה בכושר הייצור החקלאי, בטחון המזון, הריאות הירוקות והשטחים הפתוחים.

4.             ביום 17.9.2017 פנתה תנועת המושבים לשר האוצר והתריעה על הסכנות הטמונות בחוק הותמ"ל והפגיעה הבלתי מידתית ובלתי חוקתית בהתיישבות החקלאית. באופן מצער בחר שר האוצר להתעלם מפנייה זו, והמשיך להפקיע קרקע חקלאית ביישובים רבים בדרום בצפון ובמרכז.

5.             יישובים כגון בית יתיר, כרמל ומעון, מושב מגשמים, כפר סירקין, כפר ביל"ו, כפר ביאליק, כפר מכבי ועוד ועוד. החלטות הכרזה אלו מכוח חוק הותמ"ל, עתידות לחסל את קיומם של היישובים המנויים לעיל כצורת התיישבות סטטוטורית חקלאית עד "לחיסולם המוחלט" כפי שהתבטאו פקידים בכירים.

6.             לנוכח המצב החמור שתמציתו הובאה לעיל (וברי שהדברים חמורים בהרבה וניתן להרחיב בהם על פני דפים רבים), נאלצנו לפנות לאפיק המשפטי ברוח דבריו של מנחם בגין ז"ל "יש שופטים בירושלים", ובימים אלו שוקדים באי כוחנו על עתירה לבג"צ בעניין חוסר החוקתיות של חוק הותמ"ל.

7.             אנו מתנגדים באופן נחרץ לבקשתו של שר האוצר להאריך את חוק הותמ"ל עמדתנו בדיוק הפוכה והיא שבשלה העת לתקן את חוק הותמ"ל כך שתהיה הגנה מוגברת על הקרקע החקלאית ותיפסק ההכרזה על מתחמי דיור נוספים שבהם ישנה קרקע חקלאית, הפגיעה אם הינה הכרחית חייבת להיות כזו שמתחשבת בחקלאי ומה נותר לו אחרי ההפקעה, הפגיעה בקרקע החקלאית וביישוב החקלאי חייבת להיות ברירת המחדל ורק אחרי שמוצה המלאי התכנוני בתוך העיר ושימוש בכלים האחרים כמו ההתחדשות העירונית.

8.             אשר על כן, ובשל העובדה שבשבועות הקרובים אנו עתידים להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק בעניין חוק הותמ"ל, נבקשך לדחות כל דיון בוועדת הפנים שתוכנן להתקיים בעניין החוק האמור, ולזמן את נציגי ההתיישבות  לפגישה דחופה בנושא.

 

      עמית יפרח, עו"ד                                                                                       מיכי דרורי, עו"ד

יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגו"ש                                                            יועמ"ש התנועה הקיבוצית

         תנועת המושבים

 

 

 

 

 

 

 

העתקים:

מר משה כחלון – שר האוצר

מר אביגדור יצחקי- יו"ר קבינט הדיור

מר עדיאל שמרון- מנכ"ל רמ"י

מר מאיר צור – מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

מר ניר מאיר – מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 

                                
חסר רכיב