עמותת אדמתי
חסר רכיב

הפנייה אל ח"כ קיש, שאדמתי היתה מיוזמותיה - הפכה להמונית. למעלה מ 1,800 מכתבים עד כה

23/02/2018

עם כניסתו של ח"כ יואב קיש לתפקידו כיו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה לתפקידו, במקום ח"כ דודי אמסלם, פנה ח"כ קיש אל הציבור וביקש התייחסויות לאפשרות שחוק הותמ"ל (הוראת שעה), יחודש לשנה נוספת. זאת על-פי בקשת ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ושר האוצר, ח"כ משה כחלון.


קבוצת ארגונים ופעילים מתחומי החקלאות, ההתישבות והסביבה ובהם 'עמותת אדמתי', התארגנו לכתוב אל ח"כ קיש בקשה מיוחדת, בה הם מפצירים בו שלא לאשר את חידוש חוק הותמ"ל. בהמשך למכתב זה, נכתבו אל ועדת הפנים של הכנסת ואל היו"ר הטרי מכתבים רבים נוספים.


נכון לרגע זה, צפוי הדיון על הארכת חוק הותמ"ל (הוראת שעה), לאחר חג הפסח. עמותת אדמתי הפנתה אל יו"ר הוועדה, ח"כ קיש, בקשה מיוחדת להשתתף בישיבה זו ולהשפיע את קולה.ח"כ יואב קיש (מתוך אתר הכנסת)


לכבוד:

ח"כ יואב קיש

יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת

כנסת ישראל, ירושלים

 

הנדון: החשש מהארכת חוק הותמ"ל בשנה נוספת מדיר שינה מעינינו

 

שלום רב,

הח"מ, יו"ר עמותת אדמתי, פונה אליך בשם חקלאי ותושבי מעל 200 יישובים שהוקמו לפני קום המדינה, על ידי החלוצים שהקימו את הארץ הזו .

כבר בכניסתך לתפקידך החדש, כיו"ר וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אתה נדרש להכריע בסוגיה שלא ניתן להגזים בחשיבותה ובהשלכותיה הדרמטיות על פני המדינה כולה. הוועדה בראשותך התבקשה להאריך את חוק הותמ"ל (הוועדה למתחמים מועדפים לדיור), על ידי ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו ועל ידי שר האוצר, מר משה כחלון.

חוק הותמ"ל (הוראת שעה) התגלה כאסון של ממש, שגורם לנזקים בלתי הפיכים למדינה, לתכנון האורבני והכפרי, למגזר הכפרי והחקלאי ולשטחים הפתוחים. בד בבד גורמות תכניות הבנייה הנמהרות, חלקן מגלומניות וחסרות כל קשר למציאות, לפגיעה חמורה באוכלוסיות וותיקות וחלשות, בקשישים ובמייסדים של יישובים רבים - לארכה ולרוחבה של המדינה.

אל מול הסכנה הזו חובה להתייחס לכמה עובדות יסוד:

-       עד רגע זה לא הוחל בבניית דירה אחת לרפואה, מכוח פעילות הוועדה. נהפוך הוא. בכירי המשק והפקידות הממשלתית מודה כי קיימת מגמה של ירידה בהיקף התחלות הבנייה.

 

-       חוק הותמ"לים נקרא הוראת שעה, ואולם הוא מסב נזקים דרמטיים, בלתי הפיכים, שמשנים את פני המדינה לנצח ויוצר מציאות שתפגע אנושות בנו ובדורות הבאים.

 

-       בדיון שנערך באולם הוועדה ב 20.07.17 הביעו יו"ר הועדה הקודם, ח"כ דודי אמסלם והמשנה ליועמ"ש, ארז קמיניץ, דאגה קשה ממשמעויות הוראת השעה, חריגותה ונזקיה. (ראה פרוטוקול ישיבה מס' 460)

 

-       במהלך 2017 קמה התנגדות עממית נרחבת, חוצת מחוזות, מגזרים וצורות התיישבות, שמתריעה מפני סכנות הותמ"ל ומוכיחה טענותיה בעובדות, מספרים ובחו"ד של בכירי המומחים באקדמיה ובמגזר הפרטי.

 

-       הותמ"ל מסתער על האדמות החקלאיות הנדירות וחסרות התחליף שיש, חלקן האדמות האיכותיות ביותר במדינה, ומחסל אותן אחת לאחת, תוך פגיעה אנושה ובלתי הפיכה בביטחון המזון, בעתיד החקלאות ובעיסוק בעבודת האדמה. כל זאת מבלי שנעשו תסקירים מינימליים בנושאים רלוונטיים

אדוני היו"ר,

האם תוכל להתעלם מעמדותיהם של בכירי המומחים לגאוגרפיה, עיור ותכנון אורבני במדינת ישראל? האם תרשה שהוועדה שלך תקים דיון שטחי, לצאת ידי חובה, מבלי לקיים ישיבות עומק מתמשכות ומנומקות על סכנות הותמ"ל וההרס החברתי, האורבני, הסביבתי והחקלאי שהוא גורם?

פרופ' ארנון סופר, פרופ' רחל אלתרמן, פרופ' נורית אלפסי, פרופ' ערן פייטלזסון (רשימה חלקית), מצביעים על הסכנה שבהקמת שכונות פרבריות בשולי ערים קיימות, המנותקות מהמרקם הקיים של העיר ומהחיים בה.

חוות דעת ועבודות מחקר עכשוויות מזהירות מפני מרחבי ענק שכולם שלמת בטון ואספלט, במקום עירוניות חדשנית, צודקת ופורחת.

תושבים וותיקים בכל הישובים העירוניים נחרדים משכונות הענק החדשות, שימשכו מטבע הדברים את עיקר המשאבים והתשומות מהשכונות הקיימות ומהסיכוי לבצע בהן התחדשות עירונית מלאה ואמיתית.

תכניות הותמ"ל באות על חשבון שטחים פתוחים שחלקם האחרונים באזורם, על חשבון שטחים חקלאיים, שחלקם אחרונים באזורם.

בותמ"ל קיים רוב מוחלט לנציגי ממשלה. כמו כן מתקיים בדיוני הוועדה ניגוד עניינים מובנה וצורם, כאשר יזמי התכנית (רמ"י, האוצר) הם גם אלו שדנים בה, מתייחסים להתנגדויות ולחו"ד המקצועיות ובסופו של דבר מכריעים את גורלה.

בדיון על נושא זה אי אפשר לברוח ממלים גדולות. הותמ"ל הוא בכייה לדורות. ההרס הוא בלתי הפיך. הטיעונים בעד הותמ"ל פופוליסטיים ושטחיים ומתעלמים מקול ההיגיון, מקולם של הקורבנות, מהקול הצלול והברור שמשמעים בכירי האקדמיה ובעיקר מרבבות קולות הנפגעים הישירים מחוק הותמ"ל.

ח"כ קיש הנכבד. יהיה זה בבחינת מבחן מנהיגותי ראשון שלך בתפקידך כיו"ר הועדה. אל תפעל באופן אוטומטי. הקשב לקול הזעקה שקם בארץ, לארכה ולרוחבה. אנא, אל תאשר את הארכת פעילות הותמ"ל.

 

 

בכבוד רב

גלעד אלטמן – יו"ר עמותת אדמתי

בשם חקלאים, מייסדים ותושבים ב מעל 200 יישובים שהוקמו לפני הכרזת המדינה

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

אדמתי

אלעד בצר | 24/2/2018

חיזקו ואימצו   נחישות תביא תוצאות

בעיקר שהצדק איתכם

חסר רכיב