עמותת אדמתי
חסר רכיב

התייחסות המוסד לביטוח לאומי לדיווחי הקיבוצים המתחדשים

15/03/2018
קיבוצים מספר: 024-2018

התייחסות המוסד לביטוח לאומי לדיווחי הקיבוצים המתחדשים

למרות שחלפו חודשים ספורים בלבד מתחילת הדיווח המעודכן לביטוח לאומי מבקש המוסד לביטוח לאומי כבר עתה לשנות את שיטת הדיווח ולהגדיל את העומס המינהלי המוטל על הקיבוצים בגין הדיווח הייחודי.

הדרישה לעבור לדיווח בפורמט טופס 100, דהיינו כל שינוי שמתייחס למספר חודשים יגרום לדיווח מחדש של כל אותם החודשים בדיווח החודשי.

מומלץ לוודא כי תוכנת הדיווח צפויה לתמוך בפורמט הדיווח המתאים.

קיבוצים נדרשים לוודא עוד כי הנתונים השוטפים המדווחים בטופס 105 מדויקים. שגיאות וטעויות מונעות קליטת הטופס.
בין השגיאות הנפוצות: בלתי מזוהים, שדה מין שגוי, מספר הזהות שגוי, תאריך לידה לא נומרי/ריק, תאריך לידה עתידי, מספר זהות אינו נומרי, דיווח על נפטרים, סימול מעסיק ראשי משני וכו'.

הבהרות נוספות שנתקבלו מהביטוח הלאומי כוללות:
א. אין חובת דיווח על חברים בעצמאות כלכלית;
ב. בחוזה דיווח 2 (חברים בין גיל 18 ל-21, נוער, זמניים), אין צורך בדיווח גב טופס מאחר ומדווח טופס 126.
ג. יש לצין תאריך הפסקת עבודה לגבי חבר שסיים את עבודתו במשק.
ד. יש לכלול בדיווח הקצבה המשולמת לחברי הקיבוץ רק את מרכיב ההשלמה ממקורות הקיבוץ ואין לדווח על מרכיבי הקצבה המשולמים לקיבוץ על ידי הקופות. אלא מדווחים על ידי הקופות למוסד ישירות ודיווח נוסף הינו בכפל ועלול לפגוע בזכאות החבר לגמלאות תלויות הכנסה כגון גמלת סיעוד.

מורכבות הדיווח והשלכותיו על תשלום דמי הביטוח ומס הכנסה מצריכים בחינה ובקרה של הדיווחים השוטפים.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה בטל' 04-6484775.

חסר רכיב