אסיפה כללית של עמותת אדמתי

מועד התחלה: יום ראשון , 22/04/2018 , 16:00
מועד סיום: יום ראשון , 22/04/2018 , 18:30
מקום האירוע:

* האסיפה תתקיים בהתאם להוראות התקנון

** בנוסף לנציג המצביע מטעם הישוב מוזמנים גם חברים להשתתף באסיפה.

*** האסיפה פתוחה גם לישובים שטרם חברים בעמותה, למעט ההצבעה.

 

סדר יום:

 16:00 התכנסות וכיבוד קל

 16:30 ברכות ודברי פתיחה:

ü     יו"ר העמותה גלעד אלטמן

ü     ראש השדולה החקלאית בכנסת ח"כ איתן ברושי

ü     מזכיר תנועת המושבים מאיר צור

ü     מזכיר התנועה הקיבוצית ניר מאיר 17:00 נושאים פנימיים


 

ü     בחירת יו"ר האסיפה

ü     אישור נבחרי חברי ועד ההנהלה       

ü     הצגת מאזן 2017 אישור .

ü     הצגת תכנ"ע 2018 אישור .

ü     הצגת תקציב 2018 אישור .

 

 17:30 אורח הכבוד: יו"ר קק"ל מר דניאל עטר - הרצאה בנושא הקשר ההדוק בין קק"ל להתיישבות בעבר ובעתיד.

 18:30 נעילת האסיפה ופיזור

מוזמנים:

עו"ד דודו קוכמן - מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי

מר עמיר ריטוב - יו"ר מרכז המועצות האזוריות

ד"ר מוטי דלג'ו - ראש מ.א. דרום השרון

עו"ד מיכי דרורי - יועמ"ש התק"צ

עו"ד עמית יפרח - יועמ"ש תנועת המושבים