עמותת אדמתי
חסר רכיב

גמלת נכות כללית – עדכון

17/04/2018
קיבוצים מספר: 031-2018

גמלת נכות כללית – עדכון

להלן התיקונים שנקבעו בתיקון 200 לחוק חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

הצמדת קצבת הנכות לשכר הממוצע במשק
בינואר 2006 נקבע כי קצבאות הנכות לא יעודכנו בהתאם לעליית השכר הממוצע במשק אלא בהתאם ל- "סכום בסיסי" הצמוד למדד. החל משנת 2022 תשוב ותעודכן קצבת הנכות, קצבת שירותים מיוחדים וגמלת ילד נכה, בהתאם לשינוי בשכר הממוצע במשק.

הגדלת סכום תקרת ההכנסה לנכה המזכה בקצבה חודשית מלאה
החל מ-1 במרץ 2018, תקרת ההכנסה מעבודה (כשכיר או עצמאי) של נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 100%, הוגדלה מ-29% מהשכר הממוצע במשק (2,873 ש"ח) ל-37.35% מהשכר הממוצע במשק (3,700 ש"ח). מעבר להכנסה זו, תופחת קצבת הנכות.

הגדלת סכומי קצבת הנכות החל ממרץ 2018
דרגת אי כושר שיעור הנכות הרפואית סכום הקצבה ליחיד עד מרץ 2018 סכום הקצבה ליחיד החל ממרץ 2018 תוספת לקצבה

דרגת אי כושרשיעור הנכות הרפואיתסכום הקצבה ליחיד עד מרץ 2018סכום הקצבה ליחיד החל ממרץ 2018תוספת לקצבה
60%כל שיעורי הנכות1,410 ש"ח1,880 ש"ח470 ש"ח
65%כל שיעורי הנכות1,528 ש"ח1,998 ש"ח470 ש"ח
74%כל שיעורי הנכות1,739 ש"ח2,209 ש"ח470 ש"ח
100%80%-100%2,802 ש"ח3,272 ש"ח470 ש"ח
100%50%-79%2,701 ש"ח3,272 ש"ח571 ש"ח
100%40%-49% (נפשי)2,701 ש"ח3,272 ש"ח571 ש"ח
100%40%-49%2,502 ש"ח3,272 ש"ח770 ש"ח

הגדלת סכומי קצבת שירותים מיוחדים החל ממרץ 2018
מקבלי קצבה בשיעור 112% ו-188% יקבלו תוספת של 200 ש"ח לחודש.

הגדלת סכום קצבת אזרח ותיק (זקנה) לנכה החל ממרץ 2018
מבוטח ששולמה לו קצבת נכות ונעשה זכאי לקצבת זקנה עד 1 למרץ 2018, יקבל תוספת של 235 ש"ח.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אבנר עופר במשרדנו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב