עמותת אדמתי
חסר רכיב

יום המכירה לעניין חוק מיסוי מקרקעין בעסקאות עם רמ"י

17/04/2018
קיבוצים מספר: 030-2018

יום המכירה לעניין חוק מיסוי מקרקעין בעסקאות עם רמ"י

על פי סעיף 19(3) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963, יום המכירה - "במכירת זכות במקרקעין בידי מדינת ישראל, רשות הפיתוח או קרן קיימת לישראל – יום אישור העסקה בידי מנהל רשות מקרקעי ישראל או בידי מי שהוא הסמיך לכך".

על פי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(דיווח מקוון), התשע"ח 2017 וכללי מיסוי מקרקעין שבח ורכישה (דיווח מקוון), התשע"ח 2017 חלה חובת דיווחמקוון לרבות על רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) על כלל עסקאותיה תוך 30 ימים מיום המכירה.

תהליך אישור עסקה ודיווח ע"י רשות מקרקעי ישראל מורכב מן השלבים הבאים:

1. אישור עקרוני ע"י הועדה המוסמכת ברמ"י.
2. הפקת מפרט כספי ליזם / חוכר (הצעה)
3. קבלת מפרט הכספי מאושר ע"י החוכר (קיבול)
4. אישור סופי ע"י המרחב העסקי.
5. הפקת מכתב אישור עסקה ושוברים.
6. דיווח למיסוי מקרקעין.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בתל אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב