עמותת אדמתי
חסר רכיב

תעריפי מים החל מ-1.7.2018

31/05/2018

קיבוצים מספר: 042-2018

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור מערכת כללים לעניין תעריפי מים לחציון השני של 2018.


להלן עיקרי הכללים:


1. תעריפים

א. תעריפי המים למגזר הבית יועלו בהתאם לשינוי בסל המדדים הקבוע בחוק במים בשיעור של 0.83%.
ב. תעריפי המים למגזר החקלאי (למעט חריגים) יתייקרו גם כן בשיעור של 0.83%.

2. הספקת מים לכיבוי אש

בעקבות הנהוג בתאגידי המים והביוב מוצע לקבוע בכללים תעריפים להספקת מים לכיבוי אש הן במדידה והן במקרים בהם אין מדידה לפי מפתח נורמטיבי (0.05 מ"ק מוכפל במספר הנפשות הרשום במרשם האוכלוסין).

3. תמרוץ מפיקי מים מקידוחים לספק מים למערכת הארצית

במענה למחסור במים במערכת הארצית, מבקש הרגולטור לתמרץ את המפיקים הפרטיים להפיק מים מקידוחים מעבר להקצאות ולספקם לחברת מקורות, מכיוון ובמרבית המקרים הספקת המים לחברת מקורות תעשה לאחר מיצוי ההפקה העצמית, מוצע להכיר בעלויות הון ותפעול של קידוח זאת בשונה להכרה הנורמטיבית ע"פ כללי העלויות ( כיום כ 0.5 ש"ח למ"ק) בנוסף להכיר בעלויות ההקמה של צנרת ההולכה מהקידוח לחברת מקורות.

4. ריבית חברת מקורות

רשות המים מבקשת לקבוע כי על תשלום ביתר ששילם צרכן לחברת מקורות תשלם לו מקורות ריבית שנתית של 1%.

מודגש כי ריבית החובה על פיגור הצרכן בתשלום למקורות , עומדת כיום על 4%.


לא פרטנו את התעריפים החדשים שיחולו מכיוון ונפלו טעויות בחלק מהתעריפים לבית שפרסמה הרשות וכמו כן יבוצע עדכון ע"פ המדד בפועל בסוף חודש יוני 2018.


בדבר בפרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב