עמותת אדמתי
חסר רכיב

הישג חשוב לקק"ל: בג"ץ דחה העתירה נגד היקף הייצוג הקרן במועצת מקרקעי ישראל

27/06/2018

בג"צ דחה עתירה של ועד ראשי הרשויות הערביות, ארגון עדאלה והאגודה לזכויות האזרח, שטענו כי הייצוג של קק"ל בהיקף של 43% במועצת מקרקעי ישראל מהווה פגיעה בזכויות לשווין של האוכלוסייה הערבית במדינה.  שופטי בג"צ קבעו: "ניהול ציבורי של אדמות קק"ל, מבלי ליתן לה מעורבות בניהול, אינו סביר"

 

בג"ץ דחה השבוע עתירה שהגישו וועד ראשי הרשויות הערביות, ארגון 'עדאלה' ו'האגודה לזכויות האזרח', נגד כנסת ישראל, שר האוצר, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וקק"ל, בעניין הרכב מועצת מקרקעי ישראל והיקף השותפות של קק"ל במועצה.

 

העותרים טענו, שקק"ל הוא גוף שמטרתו היא טובת העם היהודי בלבד ולפיכך חברות של נציגי קק"ל במועצה, בהיקף של כ 43%, היא פגיעה בזכות לשווין ובזכות לכבוד של האוכלוסייה הערבית בישראל וכי הפגיעה מגיעה כדי הצורך להורות על ביטול סעיף זה.

 

בג"ץ קבע בפסיקתו, שהרכב כזה "אינו מהווה פגיעה בזכות לשוויון ובזכות לכבוד של בנות ובני האוכלוסייה הערבית בישראל".

 

רקע: עפ"י חוק רשות מקרקעי ישראל, לקק"ל יש שישה מבין 14 החברים במועצת מקרקעי ישראל. חלוקה זו נקבעה בתיקון לחוק רשות מקרקעי ישראל משנת 1995. סעיף זה שונה פעמים אחדות והוחל כתיקון בחוק רשות מקרקעי ישראל משנת 2009.

 

 

צילום: ויקיפדיה

 

שופטי בג"ץ שישבו בדים הם נעם סולברג, דוד מינץ ויוסף אלרון. השלושה דחו פה אחד את העתירה ונמקו: "נוכחות קק"ל במועצה היא בלתי נמנעת, לנוכח הנסיבות שהובילו מעיקרא לכך שהמקרקעין שבבעלותה מנוהלים על ידי המועצה. אכן, נסיבות אלו מורכבות, ודורשות איזון בין האופי הפרטי של קק"ל לבין האופן הציבורי שבו מנוהלות קרקעותיה. אולם ניהול ציבורי של אדמות קק"ל, מבלי ליתן לה מעורבות בניהול הזה, אינו סביר – ולמצער, אין פגם של הפליה במעורבות הזו".

 

רקע נוסף על קק"ל: הקרן הקיימת לישראל נוסדה ב 1901, במטרה לגייס כספים מיהודי העולם, למען רכישת קרקעות בישראל והכשרתן להתיישבות יהודית.

 

ב 1953 הגיע קק"ל להסדר מיוחד שנחקק בחוק רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והיא זו שמנהלת את קרקעות המדינה בהן של קק"ל. החוק מטיל על הממשלה למנות את מועצת מקרקעי ישראל. כאשר תפקידיה של המועצה לקבוע את מדיניות הקרקע שרמ"י תפעל לפיה, לפקח על פעולותיה של רמ"י ולאשר את הצעת תקציבה.

 

בהנהלת קק"ל נאמר בתגובה: "אנו מביעים סיפוק מקביעת בג"ץ ביחס לחשיבות השתתפותה במועצת מקרקעי ישראל. פסק הדין מכיר בחשיבות פעילותה ובמעמדה המיוחד".

 

העותרים יוצגו ע"י עו"ד סוהאד בשרה ועו"ד חסאן ג'בארין. קק"ל יוצגה ע"י עו"ד אלון גלרט ועו"ד ינקי פפר, ממשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'.

  

 

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב