עמותת אדמתי
חסר רכיב

תעריפי מים מיולי 2018

04/07/2018

קיבוצים מספר: 049-2018

פורסמו ברשומות כללי המים ( תעריפי מים המסופקים מאת מקורות ) ( תיקון מס 3) -2018 וכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים ) (תיקון) -2018 לאחר השימועים שערכה מועצת רשות המים.

להלן תעריפי המים שנקבעו בכללים החל מ- 1.7.2018:
1. תעריפי מקורות לחקלאות
א. חקלאות שפירים – 1.999 ש"ח למ"ק
ב. שפד"ן לחקלאות – 1.112 ש"ח למ"ק
ג. קולחין להשקיה בלתי מוגבלת – 1.184 ש"ח למ"ק
ד. קולחין באיכות שניונית – 1.018 ש"ח למ"ק
ה. מים מליחים – תעריף בסיס של 1.502 ש"ח למ"ק
מוליכות חשמלית בין 1.9 דציסימנס עד 2.65 דציסימנס – הפחתה של 10%
מוליכות חשמלית בין 2.65 דציסימנס ל 3.4 דציסימנס – הפחתה של 16%
ו. תעריף לכמות נחרגת עד 8% מהקצאה 125% מהתעריף
תעריף לכמות נחרגת מעל 8% מהקצאה -150%מהתעריף

2. תעריפי מקורות לבית
א. כמות מוכרת – 0.378 ש"ח למ"ק
כמות מוכרת למפיק ספק – 0.315 ש"ח למ"ק
ב. מעבר לכמות מוכרת – 5.291 ש"ח למ"ק
מעבר לכמות מוכרת למפיק ספק – 5.227 ש"ח למ"ק
ג. גינון ציבורי – 4.222 ש"ח למ"ק
גינון ציבורי למפיק ספק – 4.159 ש"ח למ"ק

3. תעריפי ספקים מקומיים ( התעריפים כוללים מע"מ)
א. כמות מוכרת – 3.067 ש"ח למ"ק
ב. מעבר לכמות מוכרת – 8.903 ש"ח למ"ק
ג. גינון ציבורי – 6.932 ש"ח למ"ק

4. קרן שיקום 0.435 ש"ח למ"ק ( כלולה בתעריף לצרכן הקצה).

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב