עמותת אדמתי
חסר רכיב

שונו כללי ההורשה בנחלות החקלאיות תנועת המושבים: לומדים את השינויים

09/08/2018
לאחר דיונים רבים שהתקיימו בין תנועת המושבים לבין רשות מקרקעי ישראל, שבאו בעקבות דרישת משרד המשפטים לשינוי כללי ההורשה בנחלה, הרשות ערכה שינוי מהותי בכללי ההורשה שהיו נהוגים עד היום בכל הקשור לנחלות בחוזי החכירה שייחתמו בעקבות ההחלטות החדשות בנוגע לחוזי החכירה והיוון חלקת המגורים.
לאור מעבר בעלי הנחלות לחוזי חכירה לדורות וסיום מעמדם כברי רשות של רמ"י התקבלה החלטה במשרד המשפטים אשר ביטלה בחוזים את העברת הזכויות האוטומטית לבן/בת זוג בעת פטירה. מעתה ואילך תתבצע העברת הזכויות במקרה פטירה עפ"י צוואה או עפ"י דיני הירושה בכפוף למגבלות המפורטות בחוזה החכירה. בעל זכויות בנחלה בה מונה בן ממשיך יידרש להסדיר את תנאי הורשת הנחלה בצוואה ולבטל את הרישום בטרם החתימה על חוזה החכירה.  
לאחר דיונים משותפים בין תנועת המושבים לבין רשות מקרקעי ישראל הובהר כי בחוזים מעתה תשונה הוראת הירושה לגבי בני זוג ותותאם לדיני הירושה החלים גם במגזר העירוני, כך שבפטירת החוכר תעבורנה כל זכויותיו בנחלה ליורש על פי דין.
לפיכך, הסתיים קיומו של סעיף ההורשה במגזר החקלאי המעניק לכל אחד מבני הזוג "ירושה אוטומטית" של הזכויות בנחלה כאשר אחד מבני הזוג נפטר, ואשר נועד לתת הגנה וביטחון כלכלי לבן/בת הזוג שנותרו בחיים כדי שיוכלו להמשיך להפעיל את המשק החקלאי מבלי שיזדקקו לטובות מצאצאיהם, ולא יהיו תלויים בהם לצורך המשך הפעלתו של המשק החקלאי כיחידה כלכלית שלמה מבלי שיהיה צורך לפצל את הנחלה בין מספר יורשים. למעשה להוראות צוואתו של בן הזוג שנפטר ראשון, לא היה תוקף שכן בפטירתו של אחד מבני הזוג כל הזכויות בנחלה עברו לבן הזוג שנותר בחיים במלואן, ללא כל הגבלה ולא משנה עם בן הזוג הראשון ערך צוואה או אם מונה בעבר בן ממשיך במשק וכעת נוהל זה הסתיים והנחלה תועבר על פי כללי חוק הירושה.
היועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח: ״אין ספק שמדובר באירוע דרמטי בנושא ההורשה של הנחלות ואנו לומדים כעת את המשמעות של השינוי ומפיצים את המידע בין חברי המושבים, למעשה הכללים החדשים בדיני הירושה יחייבו בני זוג אשר יבקשו להגן על עצמם מפני יורשים פוטנציאליים לאחר לכתו של אחד מבני הזוג לבית עולמו, לערוך צוואה הדדית, בהן יקבע כי מלוא הזכויות בנחלה יועברו לבן/בת הזוג שיוותרו בחיים.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב