עמותת אדמתי
חסר רכיב

בכדי למנוע מניפולציות ועיוותים, משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים

23/08/2018

משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים. עדכון ואימוץ קריטריונים מוחלטים ואובייקטיבים שישקפו בצורה ישירה את האינטרסים הציבוריים להגנה על עצים ולצמצום התלות ואי הוודאות שיוצרת חוות דעתו הסובייקטיבית של עורך הסקר.

 

לטובת צמצום חוסר הוודאות והמניפולציות בהערכת ערכו של העץ, יוזם פקיד היערות במשרד החקלאות שינוי בקריטריונים להגדרת ערכו הכללי של עץ, כתנאי לאישור תכנית בנייה. סקר העצים הנוכחי מכיל קריטריונים סובייקטיביים כמו "ייחוד העץ", "תרומה סביבתית" ו"מצבו הבריאותי". קריטריונים הפתוחים לפרשנות ואופיים הסובייקטיבי יוצר חוסר וודאות ומחלוקת בין הגורמים המעורבים בתהליך: היזם, האדריכל עורך התוכנית, הסוקר האגרונומי, מוסד התכנון ופקיד היערות. על כן, החליט פקיד היערות במשרד החקלאות לעדכן את הקריטריונים ולאמץ קריטריונים אובייקטיבים מוחלטים ובלתי תלויים, שישקפו בצורה ישירה את האינטרסים הציבוריים לטובת העצים ושימורם. המהלך מבצוע כחלק מן התוכנית המשרדית לשיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה. השינוי ייכנס לתוקף באופן מידי.

 

כיום, הקריטריונים מובילים לשונות קיצונית, לחוסר עקביות וחוסר וודאות ביישום הרגולציה, כאשר פקידי היערות נאלצים להתמודד עם שונות רבה בתוצרי הסקר בנוגע לעצים דומים, ושונות רבה בין סוקרים שונים. קביעת קריטריונים ברורים, וודאיים ואובייקטיביים יותר תצמצם את התלות ואי הוודאות שיוצרת חוות דעתו של אגרונום כזה או אחר שעובד מטעם יזם, ותמנע פרשנויות שונות ופתח לסחיטה, דבר שצפוי להקל על  על פקידי היערות ברחבי הארץ בבואם לבחון את תוצרי הסקר. המעבר לקריטריונים ברורים ואובייקטיביים גם יצמצם בירוקרטיה והליכים מיותרים שמבוצעים כיום בשל הסובייקטיביות של סקרי העצים.

 

הרחבה בהודעה המצורפת.

 

 

דפנה יוריסטה

מנהלת אגף דוברות, תקשורת והסברה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

טל. 03-9485436, פקס: 03-9485782

נייד: 050-6241050

dafnay@moag.gov.il

בבקשה הקפידו לשלוח לכתובת המייל הכללית שלנוdover@moag.gov.il

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב