עמותת אדמתי
חסר רכיב

חוזר 18/18 (עבודה)– שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות

15/10/2018

14.10.19 
ה' בחשוון תשע"ט 


חוזר 18/18(עבודה) – שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות


1 .ביום 18.10.30( כ"א בחשוון, תשע"ט( יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. 

2 .לראשונה, יום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות יהווה יום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן יערכו הבחירות לגבי העובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של הרשויות המקומיות. הדברים אמורים גם אם העובדים עובדים ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון, למעט עובדים המועסקים בשירותים ציבוריים )בהתאם לפרסום של שר הפנים( ועובדים בשרותי . התחבורה1
 
3 .עובדים הזכאים ליום שבתון, בהתאם לאמור לעיל, ועבדו אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, יהיו זכאים לשבות מעבודתם ביום הבחירות ולקבל את שכרם הרגיל עבור יום . הבחירות2 

4 .לא ניתן לחייב עובדים לעבוד ביום הבחירות, ואולם עובדים זכאים לעבוד ביום הבחירות מרצונם 
החופשי.
 
5 .לא קיימת בחוק הוראה ברורה לגבי התשלום שיש לשלם לעובדים אשר יועסקו ביום הבחירות וקיימות לעניין זה מספר גישות: 
א. הגישה השכיחה הינה שיש לשלם לעובדים המועסקים ביום הבחירות בנוסף על שכרם הרגיל תוספת של %100( חוזר התאחדות התעשיינים, הוראות התקשי"ר לגבי עובדי מדינה, הנחיות יו"ר הבחירות הנבחר )השופט תאדור אור( ומספר פסקי דין שניתנו על ידי בית הדין לעבודה(.
 ב. על אף האמור לעיל, ישנם מספר פסקי דין של בתי הדין האזוריים לעבודה אשר קבעו, כי יש      לשלם לעובדים אשר הועסקו ביום הבחירות תוספת של %50 בלבד על שכרם הרגיל. 
ג. קיימים מספר פסקי דין של בתי הדין לעבודה אשר קבעו, כי אם העובד עבד ביום הבחירות,    מבחירתו, ולא כי חוייב לכך, הוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין עבודתו אלא לשכרו הרגיל    בלבד. 

2 .חשוב לציין, שככל שקיים נוהג במקום עבודה, הקובע הוראות עדיפות על האמור לעיל, יש לפעול בהתאם לנוהג.

 מאת עו"ד אוסנת קולודני חיים, מנהלת תחום דיני העבודה, במשרד עוה"ד חגי שבתאי, שפירא. 2 * האמור בחוזר אינו בגדר חוות דעת משפטית אלא מידע כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי מכל סוג.

 1 .סעיף 97 ב. (א) ו- (ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה- 1965 
1 .סעיף 97 ב. (ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה- 1965

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב