עמותת אדמתי
חסר רכיב

הקצאת מים לחקלאות לשנת 2019

16/10/2018
קיבוצים מספר: 062-2018

הקצאת מים לחקלאות לשנת 2019

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) התשע"ט -2019.
רשות המים קובעת את הקצובה השנתית הכוללת של הקצאות המים לחקלאות בעוד שהחלוקה הפרטנית בין הצרכנים החקלאים נקבעת ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר עפ"י אמות מידה לכל שנה ושנה ( טרם פורסמו אמות מידה לשנת 2019) .

 

1. הקצאת מים במערכת הארצית-

א. על אף האמור בכל דין, בשנת הרישוי 2019 הקצאת המים השפירים למטרת חקלאות במערכת הארצית, תהיה 255 מיליון מטרים מעוקבים.

ב. מנהל הרשות הממשלתית רשאי להתיר בשנת הרישוי 2019 הפקה נוספת למטרת חקלאות בכמות, שלא תעלה על 25 מיליוני מטרים מעוקבים, מקידוחים המצויים בחלק הצפוני של אקוויפר החוף, באקוויפר חוף הגליל המערבי ובאקוויפר הרי נצרת אם התקיימו כל (הדגשה שלנו) התנאים הבאים:

1. הרכב המים המופקים מונע שימוש בהם כמי שתייה.
2. מצב מאגרי המים הרב-שנתיים באותו אזור מאפשר זאת.
3. המים המופקים ישמשו להגברת אספקה של מים במפעלים להשבת קולחים.

ג. עלתה כמות הגשם במערכת הארצית על 506 מילימטרים רשאי מנהל הרשות הממשלתית להוסיף על הכמות האמורה בסעיף2(א) 4 מיליון מטרים מעוקבים של מים שפירים בשל כל תוספת של 10 מילימטרים בכמות הגשם ובלבד שסך הכמות שתוקצה למטרת חקלאות במערכת הארצית לא תעלה על305 מיליון מטרים מעוקבים.

יובהר כי הכמות הכוללת לאזור המערכת הארצית נקבעה לפי ההקצאה של 2018 לאחר ההפחתה של 11% שבוצעה במהלך השנה.

2. הקצאת מי קולחין ומי שפד"ן לחקלאות

א. בשנת הרישוי 2019 הקצאת מי-קולחים ממפעלים להשבת מי-קולחים לחקלאות, באזורים השונים, למטרת חקלאות, תהיה בכמויות במיליוני מטרים מעוקבים כמפורט להלן:

אזור גאוגרפישנת הרישוי 2019
גליל מערבי24
קישון-עמקים- גליל תחתון62
ירקון-חוף הכרמל65
מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה72
נגב14
בקעת הירדן19
בשאר המערכת הארצית26

 

ב. מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2019 כמות של 142 מיליון מטרים מעוקבים של מים ממפעל השפד"ן של מקורות חברת מים בע"מ לחקלאות.
בשנת 2018 הוקצו 135 מלמ"ק לפני תוספות לקראת סוף השנה

ג. מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2019 כמות של 6 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחים באזור הגליל העליון לחקלאות.

ד. מנהל הרשות הממשלתית יקצה בשנת הרישוי 2019 כמות של 2 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחים באזור רמת הגולן לחקלאות

ה. מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמויות הנקובות בסעיפים קטנים (א), עד (ד) כמות לפי מצאי המים במפעל להשבת קולחין או במפעל השפד"ן של חברת מקורות בע"מ, לפי העניין.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב