עמותת אדמתי
חסר רכיב

אי הכנת תוכניות הפיתוח הכוללות הרב-שנתיות היא לא יישמה את החלטת מועצת רשות המים.

24/10/2018
מתוך דו"ח מבקר המדינה 2018:משרד  מבקר  המדינה  מעיר  לרשות  המים, כי באי הכנת  תוכניות הפיתוח הכוללות הרב-שנתיות היא לא יישמה את החלטת
מועצת רשות המים.


עוד העיר משרד מבקר המדינה לרשות המים שהסבריה מספטמבר 2017 אינם מתיישבים עם העובדה שמשק המים הוא משק כספים סגור שמרבית פעילותו, לרבות פיתוחם של מקטעיו השונים לפי סדר העדיפויות שנקבע, ממומנת מתעריף המים.


שרד מבקר המדינה מעיר גם למועצת רשות המים כי היא לא אכפה על רשות המים לממש את החלטותיה ולהביא לאישורה עד סוף שנת 2017 את תוכנית הפיתוח לחומש.

לקריאת הדו"ח כולו - לחצו כאן:

http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_642/489c96b4-1490-4a74-be46-aa02af3d918d/2018-69a-101-Water.pdf

חסר רכיב