עמותת אדמתי
חסר רכיב

שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה 1554 – נוהל רמ"י

06/11/2018קיבוצים מספר: 067-2018

שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה 1554 – נוהל רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) העלתה לאחרונה לאתר האינטרנט שלה את נוהל ביצוע B38.03 "שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטת מועצה 1554"

 

להלן סעיף 1 לנוהל:

"רקע"

1.1 החלטה 1554 מאפשרת ביצוע שיוך מגרש/יח"ד לחברים בקיבוץ ובמושב השיתופי על פי התנאים הקבועים בה.
בנוסף מאפשרת החלטה 1554 שיוך על פי הוראות מעבר המפורטות בה, לקיבוץ/מושב שיתופי שקיבל החלטה לבצע או ביצע בפועל שיוך עפ"י החלטות מועצה 692 ו- 751 ובתנאי שהקיבוץ או המושב השיתופי קיבלו החלטה לשיוך והחלטתם אושרה על ידי ועדת הפרוגראמות של הרשות לתכנון חקלאי במשרד החקלאות לפני ה- 27.03.2007 (להלן: המועד הקובע).

1.2 נוהל זה מפרט את התנאים להקניית זכות חכירה לדורות למשך תקופה של 98 שנים בהתאם להחלטה 1554(להלן: ההסדר) למשפחות חברים במושב השיתופי ולמשפחות החברים בקיבוץ ששינה מעמדו ל"קיבוץ מתחדש-"(להלן: שיוך מגרש/יח"ד)והחליט לבצע שיוך עפ"י החלטה 1554.

1.3 מטרות נוהל זה הן:

- לקבוע הנחיות וכללים ליישום החלטה 1554 בקיבוץ ובמושב השיתופי, שמטרתה הסופית היא שיוך מגרש/יח"ד אחת למשפחת החברים באגודה ולמשפחת חברים חדשה (כהגדרתן להלן).

- חתימה על חוזה חכירה לדורות פרטני לגבי המגרש/יח"ד המשויך.

- תיקון חוזה חכירה או חתימה על חוזה חכירה של הקיבוץ ושל המושב השיתופי, כך שתוגדר בו מחדש הזכות למגורים.

- רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין - אם קיימת תצ"ר שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) תחתום על שטרי שכירות לרישום זכויות החכירה, הן של אגודה והן של החברים באגודה.

 

להלן סעיף 10 לנוהל:

"ריכוז פעולות וחישובים"

Presentation1

 להלן סעיף 16 לנוהל: "נספחים ומידע נוסף"

1 .טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה 1554
2 .דף מידע לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה 1554
3 .פרק כספי לנוהל שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטת מועצה 1554
4 .טופס בחירת מסלול תשלום
5 .טופס פירוט תנאים מיוחדים לעסקה לפי החלטה 1554 -בהתאם לסטטוס החברים
6 .הוראות מעבר כספיות לקיבוץ/מושב שיתופי שביצע שיוך לפי החלטת מועצה 692/751 והחליט לבצע שיוך לפי החלטת מועצה 1554
7 .החלטת מנהל אגף חקלאי מס' 2014/10
8 .הצהרה והתחייבות האגודה
9 .הצהרה והתחייבות משפחת חברים חדשה באגודה( שהתקבלו כחברים באגודה לאחר ה-07.3.27 ) עם בית קיים

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדינו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב