עמותת אדמתי
חסר רכיב

הקצאת קרקע בהרשמה והגרלה לבני מקום - עדכון

08/11/2018

יבוצים מספר: 068-2018

הקצאת קרקע בהרשמה והגרלה לבני מקום - עדכון

 

 

בתאריך 10.10.2018 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה מס' 1571 "הקצאת קרקע בהרשמה והגרלה ובני מקום" אשר קיבלה תוקף בתאריך 28.10.2018, המהווה תיקון להחלטת מועצה 1543.

 

 עיקר השינוי בחלטה החדשה הינו הסרת המגבלה לשיווק מגרשים באזורי עדיפות לאומית במכרזים בדרך של הרשמה והגרלה בתקרת שווי הקרקע בסך 500,000 ש"ח לפני מע"מ.

בהתאם להחלטה החדשה רשות מקרקעי ישראל תוכל לפרסם מכרזים בדרך של הרשמה והגרלה באזורי עדיפות לאומית לכל המגרשים המוצעים ללא מגבלה של תקרת שווי כאמור.

בדברי ההסבר להצעת החלטה מס' 761 הוצג הרקע לשינוי:

"הגדרת אזורי עדיפות לאומית:

מוצע לעדכן את ההגדרה כך שתתייחס להחלטת הממשלה אשר בתוקף נכון להיום.

סעיף 3.1:

ההוראה משנת 2015 לפיה ישווקו מגרשים במכרזי הרשמה והגרלה רק באם שווי יחידת דיור לא יעלה על 500,000 שקלים חדשים לפי שומה, ללא מע"מ וללא תוספת הוצאות פיתוח התקבלה על רקע עליית מחירי הדיור בישראל, לרבות באזורי העדיפות, ומתוך מחשבה כי מקום בו שוויה של יחידת דיור העולה על 500,000 שקלים חדשים הוא בעל ביקוש ועל כן אין הצדקה לשיווק מגרשים במקום זה בדרך של הרשמה והגרלה.

עם זאת, לעליית מחירי הדיור הכללית נודעה השפעה גם על אזורי העדיפות ואנו רואים עלייה בשווי הקרקע גם באזורים אלה.

חרף עליית מחירי הדיור הרי שבמרבית המקרים לא חל שינוי בסיווגם הסוציו אקונומי של היישובים הנכללים באזורי העדיפות הלאומית וכן לא חל שינוי משמעותי בהרכב האוכלוסייה המקומית. על כן, קביעת רף זה שהפך כיום עם עליית מחירי הדיור לרלוונטי גם לאזורי העדיפות יש בו כדי לפגוע במטרת עידוד ההתיישבות באותם האזורים ומתן האפשרות לתושבי המקום לרכוש מגרשים ביישובים אלה.

מוצע שלא להגביל את גובה שווי יחידות הדיור."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדינו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב