עמותת אדמתי
חסר רכיב

החכרת קרקע לתעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים – החלטה 1560

11/11/2018

קיבוצים מספר: 069-2018

החכרת קרקע לתעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים – החלטה 1560

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 10.10.2018 התקבלה החלטה מס' 1560 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים" שקיבלה תוקף בתאריך 28.10.2018 ומחליפה את החלטה 1455.

 

להלן, בתמצית, עיקרי השינויים בהחלטה:


• סיווג אזורי עדיפות למיזמים למטרת תעסוקה, שונה ונקבע סיווג אחיד עפ"י אזור העדיפות למגורים.

ההצעה מקעקעת את החלטת הממשלה לעודד מיזמי תיירות ברחבי המדינה.

• הגדרת תעסוקה הורחבה ל "תעשייה, תעשייה עתירת ידע, מלאכה, אחסנה, תחנת דלק, משרדים, מסחר, תיירות, מלונאות או לשימוש כלכלי אחר, למעט תוכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים."

למרות זאת, סעיף 2.3.1 מתייחס לרשימה מצומצמת יותר ולא שונה בהתאם להגדרה.

• בוטלה הגדרת "מרחב תפר "התקפה כ- 15 שנים ורלוונטית עבור למעלה מ- 50 יישובים שיתופיים. ליישובים הכלולים במרחב תפר מוקטן השטח המירבי למטרת תעסוקה מ- 80 דונם נטו ל- 60 דונם נטו ובמקביל מוגדלים דמי השימוש השנתיים מ- 3% ל- 5%.

לא נקבעו כל הוראות מעבר לשינוי דרמטי זה.


יצוין כי הערות התנועות התיישבותיות, הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, משקי חרות בית"ר, איגוד המושבים, עמותת אדמתי, והאיחוד החקלאי, שהוגשו ע"י עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי לחברי מועצת מקרקעי ישראל לפני הישיבה לא קיבלו כל התייחסות בדיון של מליאת המועצה, ראו גם חוזרנו מס' 59/2018 "החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים – עדכון" .

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב