עמותת אדמתי
חסר רכיב

הצעת החוק לתיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות

13/11/2018
קיבוצים מספר: 070-2018

הצעת החוק לתיקון חוק עידוד השקעות הון בחקלאות

במסגרת הצעת החוק משוות הטבות המס הקבועות בחוק עידוד השקעות הון בחקלאות להטבות המס הקבועות בחוק עידוד השקעות הון בתעשייה.

לפי ההצעה, ההכנסה החייבת מגידול חקלאי מסוים בו מתקיים התנאי של ייצוא בשיעור העולה על 25% מההכנסה (במדידה כספית), אצל מי שחייב במסחברות, תהיה חייבת במס בשיעור של 7.5% באזור פיתוח א' ו – 16% ביתר הארץ ומס על דיבידנד בשיעור של 20% במקום (30% לבעל שליטה) ובתנאי והגידול החקלאי לא נמכר במשגור.

הטבות המס יחולו גם על מי שעוסק בפעולות של מיון תוצרת חקלאית באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (בתי אריזה) אך לא יחולו על מי שעוסק בפיתוח כהגדרתו בחוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג – 1973.

שיעורי המס יחולו בהתאם למיקום הגידול החקלאי או בית האריזה.

החוק יכנס לתוקף בשנת המס שלאחר פרסומו של החוק, כלומר ב – 1 בינואר שבשנה לאחר פרסום החוק.

מאחר והחוק אינו מעניק הטבות מס ליחידים וקיבוצים נקבעה הוראת מעבר לפיה ב – 4 השנים הראשונות לתחולת החוק יחולו שיעורי מס מקסימליים של 26% על הכנסה שהופקה באזור פיתוח א ו – 33% ביתר הארץ להכנסות הזכאיות להטבה בידי יחידים.

הצעת חוק מעניקה הטבת מס משמעותית לגידולי יצוא ולפיה שיעור מס הכנסה הכולל באזור פיתוח א' הוא 26%. בנוסף, הכנסה מדיבידנד אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי.

 

לאור זאת מוצע לאגודות הישובים החקלאיים באזורים אלו לשקול ארגון מחדש של גידולי היצוא כדי שיחולו עליהם הטבות מס אלו.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב