עמותת אדמתי
חסר רכיב

תקופת חכירה ל-24 שנה ו-11 חודשים - אינה חייבת במס רכישה

29/11/2018

בחוזר עדכון בדבר פסק דינה של ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין הקובע, שחכירה לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים אינה נחשבת להקניית זכות במקרקעין החייבת במס רכישה.

לחוזר המלא, ישנו קובץ הורדה.


מסמכים מצורפים

f3_81.18.pdf
חסר רכיב