עמותת אדמתי
חסר רכיב

מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורת נושאים בתחום הקרקעות החקלאיות, תעסוקה ומגורים במרחב הכפרי והקמת מיזמים סולאריים

27/12/2018


הכתבה נלקחה מאתר תנועת המושבים.ראשי התנועות המיישבות: ״בשורה לחקלאים במושבים ובקיבוצים. מודים לשר האוצר, משה כחלון על הסרת חסמים של שנים לחקלאים״

מועצת מקרקעי ישראל אישרה אתמול בישיבתה שורת נושאים בתחום קרקע חקלאית, הקרקעות החקלאיות, תעסוקה ומגורים במרחב הכפרי והקמת מיזמים סולאריים. להלן ההחלטות שאושרו . על פי מועצת מקרקעי ישראל ההחלטות יכנסו לתוקף לאחר חתימתן כדין על ידי שר האוצר.להלן ההחלטות מועצת מקרקעי ישראל:

א. מינוי ועדה ציבורית לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי במושב.

המועצה אישרה הקמת ועדה ציבורית שתבחן אפשרות החלת הנחות אזורי עדיפות לאומית על תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים ואפשרות השכרת יחידות מגורים בחלקת המגורים. הועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המועצה.

ב.המועצה אישרה: מבצע בן שנתיים להסדרת שימושים חורגים בחלקת המגורים בנחלה במושב .

בכדי להקל ולתמרץ את הסדרת השימושים הוחלט לאפשר מבצע של שנתיים להסדרת שימושי התעסוקה הלא חקלאית בהתאם להחלטות המועצה, בהפחתה של תשלום דמי השימוש בגין תקופת השימוש הלא חוקי שנעשה בעבר. המועצה החליטה שתשלום דמי השימוש עבור תקופת השימוש בעבר לא יעלה על עד 4 שנים אחורנית, גם אם בפועל היה שימוש ממושך יותר. בנוסף, יופחתו דמי השימוש למבני קיט לגביהם חלות הנחות אזורי עדיפות לאומית, בהתאם לנהוג במגזר העירוני. ההחלטה תחול בנחלות בהן בעל הזכויות הנו מעל גיל פנסיה בהתייחס לשימושים שניתן להסדירם בהתאם לכללי החלטת המועצה.

ג.המועצה אישרה: הארכת תוקף ושינויים להסדר הביניים בקיבוצים.

המועצה החליטה להאריך את תוקפו של הסדר הביניים המאפשר חתימה על היתר בניה בחלקת המגורים בקיבוצים מתחדשים אשר החליטו על שיוך, קודם להשלמת עסקת השיוך, עד ל- 31.12.21.

ד. המועצה אישרה: יישום המלצות דוח הצוות הבין-משרדי לבחינת ייעול השימוש בקרקע חקלאית

בחודש מאי האחרון פורסמו מסקנות הצוות אשר כללו המלצות לקביעת מדיניות חדשה לפיה תוקצה קרקע בהסכם לעיבוד יעיל לתקופה של 21 שנים ונקבעו העקרונות לזכאות ולתנאי ההסכם. בישיבתה הנוכחית החליטה המועצה לאפשר ולהסדיר את יישום המלצות הדוח. ההחלטה שהתקבלה מסדירה את הקצאת הקרקע החקלאית שלא בתנאי נחלה ומאגדת את כלל החלטות המועצה בעניין.

ה. המועצה אישרה: תתאפשר החלפת שטחי עיבוד בין משבצות ישובים חקלאיים סמוכים לצורך הקמת מיזמים משותפים לאנרגיה מתחדשת - סולארית.

נוכח הצורך הגובר לעמוד ביעדי הממשלה לאנרגיה חלופית, והעיכוב בתכנון על קרקעות שאינן קרקעות משבצת, החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה הנוכחית לאפשר הקמת מיזמים משותפים בהחלפ שטחי עיבוד בין משבצות ישובים סמוכים באותו אזור.

המיזמים המשותפים יוכלו להגיע עד להיקף של 1050 דונם. האפשרות תינתן לישובים באזורי עדיפות לאומית בלבד הסמוכים גאוגרפית זה לזה ובהתאם להמלצת משרד החקלאות ביחס לחילופי קרקע. הוראת השעה תחול על תוכניות שיופקדו עד ליום 30.6.2020 ותתאפשר עד לסך כולל של מספר דונמים שיוסכם בין רשות החשמל, משרד האנרגיה משרד החקלאות ופיתוח הכפר ורשות מקרקעי ישראל לפי עקרון "כל הקודם זוכה".

שר האוצר ויו"ר מועצת רמ"י משה כחלון: "במשך שנים סובלים מושבניקים ותושבי המרחב הכפרי מבעיות בהתנהלות מול רמ"י כשבסך הכל הם מבקשים להתפרנס בכבוד בחבלי הארץ בצפון ובדרום. אנחנו באנו לתת פתרונות. ההחלטות שרמ"י אישרה היום מצביעות על שינוי מהותי ביחסים בין המדינה, ורמ"י כנציגתה, כלפי אותם תושבים ששומרים לנו על אדמות המדינה. אני מברך על שיתוף הפעולה בין רמ"י, תנועת המושבים ותנועת הקיבוצים ובטוח שכולם ירוויחו מהגישה החדשה שתשרת את צרכי התושבים ואת צרכי מדינת ישראל."

מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור:

״בישיבה זו התקבלו מספר החלטות אשר עבדנו עליהם בשיתוף עם שר האוצר, משה כחלון בשבועות האחרונים. החלטות אלו משפרות באופן משמעותי את מצבנו בנושאי מגורים, תעסוקה, עיבוד יעיל של הקרקע והאנרגיה הסולארית. עם זאת, יש לפנינו עוד דרך ארוכה אך אנו בדרך הנכונה״.

מזכ״ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר: ״במצב הדברים שהלך והתהווה בשנים האחרונות, כאשר זכות העיבוד שנרכשה במשך עשרות רבות של שנים "נמסה" תחת רגולציה צדקנית, טוב שהתקבלה החלטה הקובעת "קו עצירה" לתהליך ההרסני הזה.

אני מקווה מאוד שההחלטה שהתקבלה תהייה סופית ולא תשמש כנקודת הפתיחה למהלך מנשל נוסף, מבית מדרשם של צדקני "הצדק החלוקתי" , המתעלם לחלוטין מן העובדה שהריבונות העברית בקרקע הושגה בעזרת מחרשתם של המתיישבים״.

נציג מטעם ההתיישבות במועצת רמ״י, עו״ד עמית יפרח: ״מבחינתנו היתה זו ישיבה ראשונה בה השתתפתי כנציג ההתיישבות ובה הצגנו את עמדתנו בפני חברי המועצה ,ההחלטות שהתקבלו במועצת רמ״י מאפשרות למרחב הכפרי את היכולת לקדם את הבניה בקיבוצים , נותנות תמריץ להסדרת התעסוקה החלופית בנחלות ,לאגודות החקלאיות יתאפשר עיבוד יעיל של הקרקע החקלאית בחוזה מיטבי ושותפויות בהקמת מתקנים סולארים , חסמים לא מעטים נפתרו ואנו כעת נרכז מאמץ ליישם החלטות אלו לטובת תושבי המרחב הכפרי, אין ספק כי נוכחתנו כעת משמעותית ועל כך אני מודה לשר האוצר משה כחלון ומאיר צור מזכל תנועת המושבים על הדחיפה למהלך ״תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב