עמותת אדמתי
חסר רכיב

הקלות הסדר הביניים – בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים

31/12/2018
קיבוצים מספר: 082-2018

הקלות הסדר הביניים – בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים

בישיבת מועצת מקרקעי מיום 24.12.2018 אושרה הצעת החלטה "תיקון החלטה 1527 – בנייה למגורים בקיבוצים מתחדשים – הסדר ביניים".

עיקר התיקונים להחלטה הקודמת 1527:

א. הארכת תוקף ההחלטה עד 31.12.2021.

ב. הבהרה לפיה אם קיבוץ לא הגיש בקשה מלאה להצטרפות לאחד ממסלולי הבניה – מסלול רכישת זכויות המגורים ע"י הקיבוץ לפי החלטה 1524 או שיוך מגרשי מגורים לחברי הקיבוץ לפי החלטה 1554- החבר לא יחוייב לשלם דמי חכירה מהוונים בשעור המלא אלא בשעור של 33%, ובלבד ששלומו דמי רכישה בשעור 3.75% על כל חלקת המגורים והפקדת ערבות בנקאית ע"י האגודה להבטחת השימושים הלא חקלאיים.

 

להלן הודעת הדוברת של רמ"י המתייחסת לתיקון החלטה 1527:

"המועצה החליטה להאריך את תוקפו של הסדר הביניים המאפשר חתימה על היתר בניה בחלקת המגורים בקיבוצים מתחדשים אשר החליטו על שיוך, קודם להשלמת עסקת השיוך, עד ל- 31.12.21. כן נקבעו הקלות נוספות לחברי קיבוץ חדשים אשר נדרשים לתשלום מלא עקב התנהלות שאינה תלויה בהם.

 הארכת תוקפו של הסדר הביניים האמור, הסדר העומד בניגוד למדיניות הנהוגה ברשות, הינה פרי יוזמה של רמ"י, אשר נועדה לוודא כי אין אף חבר קיבוץ המעוניין לבנות את ביתו ואינו יכול לעשות כן באופן מיידי ובתנאים סבירים, וזאת ללא קשר להליכי השיוך השונים, המתנהלים על ידי הקיבוץ מול רמ"י, ואורכים זמן לאור מורכבותם והיקפם."

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב