עמותת אדמתי
חסר רכיב

האם יורש יחיד לפי צוואה צריך לפצות את היורשים האחרים?

29/01/2019


                              בע"ם 7861/17 פלוני ואח' נ' פלוני ואח'

ביום 18.11.18 ניתן בבית המשפט העליון פסק הדין שבנדון בנושא נחלה במושב "עלמה" במסגרתו עלתה השאלה – האם יורש שירש את הנחלה לפי צוואה כאשר בצוואה לא נקבע כי עליו לפצות את היורשים האחרים – האם למרות זאת חלה עליו חובת פיצוי?

נקבע בפסק הדין – כי כאשר נותרה צוואה שקובעת כי יורש אחד יקבל את הנחלה והיורש לא נדרש לפצות את היורשים האחרים - לא חלה חובת פיצוי על היורש על פי הצוואה!

זאת בהבחנה ממקרה שבו לא נותרה צוואה ובית המשפט קובע מי הוא היורש שמוכן ומסוגל לקיים את המשק החקלאי בהתאם לסעיף 114 לחוק הירושה– במקרה זה היורש שיקבל את הנחלה חייב בפיצוי של היורשים האחרים.

התוצאה היא – במקרה שבו לא נותרה צוואה והיורשים לא יגיעו להסכמה ביניהם החלוקה תהיה בהתאם לסעיף 114 לחוק הירושה ובית המשפט יקבע "מי היורש שמוכן ומסוגל לקיים את המשק החקלאי?" ובמקרה זה אכן יחול פיצוי בין היורשים.

במקרה של פסק הדין שבנדון - נותרה צוואה בה נקבע כי היורש לא יפצה את היורשים האחרים - בית המשפט מאשר את הוראות הצוואה וקובע כי לא תחול חובת פיצוי אם כך נקבע בצוואה!

להלן ציטוט מפסק הדין:

"17. אם בר רשות קבע בצוואה זוכה אחד במשק, אותו יורש על פי צוואה עדיף על פני כל היורשים על פי דין. סעיף 114 מסדיר הקצאה של נכס מסוים בעיזבון בין היורשים. על כן אם יש יורש אחד, אין צורך בהקצאה מיוחדת ואין תחולה לסעיף. במצב עובדתי דומה למצב דנן ציין בית משפט זה באמרת אגב:

"סעיף 20ה(1) סיפה ... מתייחס להענקת פיצוי אך ורק מקום שבו אי-חלוקת המשק החקלאי גורמת לאחד מהיורשים לזכות ביותר מחלקו הראוי בעיזבון, אך אינו רלוונטי לנידון דידן מקום שיש בו רק יורש אחד על-פי צוואה" (עניין אלישע, בעמ' 347).

 כאמור, לטעמי זהו הדין.

 18.מן הכלל אל הפרט. המנוחה קבעה בצוואתה יורש אחד, הוא המשיב 2, והורישה לו את כל רכושה. הוא היורש היחיד שזכאי לקבל את זכויות המנוחה במשק, ורמ"י והסוכנות אינן מתנגדות להעברת הזכויות אליו. מאחר שיש במקרה זה יורש יחיד ואין תחולה לסעיף 114, אין מתעוררות השאלות מיהו יורש שמוכן לקיים את המשק ומסוגל לכך, ואם יש לכלול את מכסת ייצור הביצים בחישוב הפיצוי לפי סעיף 114"

בית המשפט ממשיך בקו הברור שנקבע בפסיקת בתי המשפט ובמקרה זה - לא השתנה דבר - מה שהיה הוא שנקבע גם בפסק דין זה לפיו - מה שייקבע בצוואה שנערכה כדין הוא שיהיה בעת שהמורישים ילכו לבית עולמם.

כך, גם אם נקבע כי יורש אחד יקבל את הזכויות בנחלה ולא חלה עליו חובת פיצוי של היורשים האחרים, היורש שיקבל את הנחלה לא יפצה את היורשים האחרים.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב