עמותת אדמתי
חסר רכיב

תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה - עדכון

30/01/2019

קיבוצים מספר: 008-2019

תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.12.2018 התקבלה החלטה מס' 1583 שכותרתה "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה". ההחלטה קיבלה תוקף בתאריך 13.01.2019.

להלן טבלת השוואה של השינויים בין הנוסח הסופי של ההחלטה לבין הנוסח של הצעת החלטה שהוגשה לחברי מועצת מקרקעי ישראל.

 

טבלה1

למתן הצעת ההחלטה ראו חוזרנו מס' 84/2018 "תנאים להקצאת קרקע שלא בדרך נחלה" 

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב