עמותת אדמתי
חסר רכיב

חוזר משרד 03/19 - החלטה 1584: הקמת פרויקט סולארי משותף למספר ישובים

04/02/2019

הוראת שעה חדשה מאפשרת הקמת פרויקטים סולארים גדולים -

החלטת מועצת מקרקעי ישראל חדשה מחזירה באמצעות הוראת שעה זמנית הסדר שיאפשר הקמת שדות סולאריים גדולים, המשותפים למספר ישובים. 

אנו סבורים כי החלטה זו נותנת מענה לניצול יעיל יותר של קרקעות המדינה, מקום בו מגבלות הפיתוח של הישובים שנקבעו בהחלטות המועצה הקודמות, מנעו פיתוח של קרקעות מיטביות לניצול אנרגיית השמש.

 

בחוזר זה, סוקר עו"ד חגי שבתאי את עיקרי הוראת השעה - החלטה 1584.מסמכים מצורפים

0319solari310119.pdf

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב