עמותת אדמתי
חסר רכיב

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הערות

05/02/2019

קיבוצים מספר: 011-2019

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – הערות

להלן הודעת רשות מקרקעי ישראל בעניין: "קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל – לעיון הציבור"

"בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1593 – מינוי ועדה לגיבוש ואישור קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל- מדיניות מקרקעין אשר יחליף ויבטל את החלטות מועצת מקרקעי ישראל, מפורסם נוסח הקובץ לתקופה של 45 ימים לעיון הציבור והגשת הערות.

מועצת מקרקעי ישראל מינתה ועדה, אשר תפקידה היה לגבש קובץ אחד, המאגד את מאות החלטות מועצת מקרקעי ישראל לכדי מסמך אחד על ידי איחודן והסדרתן, מתוך מטרה לשקף את מדיניות המקרקעין בהתאם להחלטות המועצה התקפות.

בהתאם לסמכות שהוענקה לוועדה, הקובץ משקף את כל החלטות המועצה התקפות, וזאת בכפוף לשינויים בעקבות עריכה לשונית, האחדה של מושגים, איחוד החלטות וסעיפים, ביטול הוראות שאינן רלוונטיות וכיוצא בזה.

יחד עם קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מפורסם קובץ של טבלת הפניות להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בו ניתן לראות את המקור לכל פרק, פרק משנה וסימן בקובץ החלטות המועצה.

הערות הציבור ייבחנו על ידי הוועדה, ובהתאם להחלטתה יעודכן קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. עם סיום עבודתה תודיע הוועדה למועצת מקרקעי ישראל על גיבוש קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל סופי. מועד ההודעה יהיה המועד שבו ייכנס קובץ החלטות המועצה לתוקף.
בהתאם לאמור לעיל, הציבור יוכל להעיר הערות אך ורק לעניין אי התאמה מהותית (שינויים שיש בהם השפעה על משמעות ההוראות, להבדיל משינויי נוסח ומיקום) בין החלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות לבין הוראות קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל. לא ייבחנו הערות בנושאים אחרים.

את ההערות ניתן לשלוח עד ליום 7.3.2019 באמצעות הטופס המקוון בלבד."

מסמכים מצורפים

קודקס 2019.pdf

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב