עמותת אדמתי
חסר רכיב

עדכון מקצועי מס' 274 נפתחה הדרך ליישום החלטה 1591 במושבים שהגישו תביעה לזכויות היסטוריות

21/02/2019


ביום 19.2.19 ניתנה החלטה דרמטית על ידי כבוד השופט שמואל מנדלבום, שפותחת את הדרך ליישום החלטה 1591 על ידי החברים במושבים שהגישו תביעות לזכויות היסטוריות.

ההחלטה ניתנה במסגרת תביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, על ידי אגודת מושב גן השומרון כנגד רמ"י וקק"ל, בה ביקשה  האגודה כי בית המשפט יתן פסק דין הצהרתי שקובע, כי האגודה היא הבעלים של מקרקעין הנכללים בתחום הסכם המשבצת של האגודה (תביעה לזכויות היסטוריות).

עם הגשת התביעה יישמה רמ"י את המדיניות שנקבעה בחוו"ד היועצת המשפטית של אגף חוזים לדורות ברמ"י מפברואר 2017 לפיה, במקרים בהם אגודות הגישו תביעות לזכויות היסטוריות לא ניתן יהיה ליישם החלטות מיטיבות ובין היתר את החלטה 1591. בנוסף רמ"י סירבה ליתן שירותים בסיסיים לחברי האגודה בנושאים שאינם קשורים כלל לתביעה שהוגשה על ידי האגודה.

התוצאה של מדיניות זו היא פגיעה בלתי סבירה ולא מידתית בזכויות של חברי אגודה ושל רוכשי נחלות שביקשו ליישם את החלטה 1591. בעדכונים האחרונים בנושא זה ציינו, כי מדיניות רמ"י שלא לאפשר החלת החלטות מיטיבות לא רק שאין לה כל בסיס משפטי, אלא שבכל הקשור לרוכשי נחלות שחתמו על הסכם הרכישה בטרם התקבלה חוו"ד, מדובר בפגיעה מהותית ויסודית, שכן רוכשים אלו הסתמכו על החלטות רמ"י בעת הרכישה!

לאור כך שרמ"י סירבה להעניק שירותים לחברי האגודה וכן לא אפשרה ליישם את החלטה 1591, הגישה האגודה בקשה למתן הוראות בה היא ביקשה כי בית המשפט יורה לרמ"י להימנע מלסרב לתת שירותים לחברי אגודה בשטחים ובחלקות שאינן חלק מההליך המשפטי.

 

הכרעה:

בית המשפט קובע כי מדיניות רמ"י שמונעת מחברי האגודה את האפשרות למצות את הזכויות שהוקנו להם כדין להצטרף להסדר מיטיב מהווה ניסיון פסול להפעיל לחץ על האגודה באמצעות חבריה לותר על תביעה.

בית המשפט קובע, כי ההחלטות המיטיבות (החלטה 1591) מתייחסות לשטח חלקת המגורים של הנחלה ולגביו אין כל טענה בכתב התביעה.

לעניין הגשת המסמכים לרמ"י לצורך כניסה למסלול "התחשבנות מחדש" עד למועד הקובע 9.4.19, טענה האגודה, כי מדיניות רמ"י שלא ליתן שירות לחברי האגודה לאור הגשת התביעה, תגרום לנזקים בלתי הפיכים. בית המשפט קובע, כי כאשר הוא בוחן את "מאזן הנוחות", הנזק שייגרם לחברים אם לא תהיה להם אפשרות להגיש את המסמכים עד ליום 9.4.19 הוא בלתי הפיך שלא ניתן לתיקון גם אם האגודה תזכה בתביעה.

לבסוף, בית המשפט מורה על מתן צו מניעה זמני האוסר על רמ"י למנוע מחברי האגודה המבקשים להצטרף להסדר המיטיב (החלטה 1591) ואשר ממלאים אחר הוראות ההחלטות (עמידה בתנאי הסף) את ההצטרפות להסדר המיטיב, לאור ההליכים שהוגשו על ידי האגודה.

 

התוצאה -

הדרך ליישום החלטה 1591 פתוחה בפני חברי האגודה באחד מששת המסלולים של ההחלטה. הדרך פתוחה בפני רוכשים שרכשו נחלות החל מיום 9.6.11 ועד ליום 9.4.18 לבצע "התחשבנות מחדש" ולקבל קיזוז מלא של דמי ההסכמה משומת דמי הרכישה וכן עבור בעלי נחלות שמבקשים ליישם את החלטה 1591 ולקזז מהשומות תשלומים ששולמו על ידם בין המועדים האמורים לעיל.

להחלטה זו יש השפעות רוחב במישורים רבים וניתן לעשות בה שימוש במקרים בהם, למרבה הצער, רמ"י בוחרת שלא לתת שירותים לחברים כאשר היא טוענת שעומדת לה טענה כלפי האגודה. בית המשפט קובע ב"רחל בתך הקטנה", כי הנזק שנגרם לחברים עולה על הנזק הנטען על ידי רמ"י ומעתה רמ"י לא תוכל לנופף ב"חרב המונופול" בה היא מחזיקה ולשנות החלטות השכם וערב ללא כל הבחנה שכן חלה עליה ביקורת שיפוטית ולפנינו הצלחה חשובה מאוד.

 

 

השער לביצוע "התחשבנות מחדש" עומד להיסגר בעוד כחודש וחצי ואנו ממליצים לרוכשים או לבעלי נחלות שביצעו פעולות בין התאריכים 9.6.11 ועד ליום 9.4.18 להגיש מיד את המסמכים לרמ"י ליישום החלטה 1591 באחד מששת המסלולים.

במושבים בהם הוגשו תביעות לזכויות היסטוריות ולא ניתנים שירותים על ידי רמ"י, יש לעשות שימוש בהחלטת בית המשפט המחוזי בחיפה המתוארת לעיל ולדרוש לקבל את השירותים בהתאם להחלטה.

יישר כח לאגודת גן השומרון!!!

 


                                                                                                                                  בכבוד ורב ובברכה,     

                        אביגדור ליבוביץ, עו"ד               
            ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב