עמותת אדמתי
חסר רכיב

תקנות האגודות השיתופיות - הצעות לתיקון

28/03/2019
קיבוצים מספר: 020-2019

תקנות האגודות השיתופיות - הצעות לתיקון

ביום 20.3.2019 פורסמו לתגובות הציבור, עד ליום 10.4.2019, הצעות לתיקון התקנות:


א. האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות) (תיקון), התשע"ט-2019
ב. תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשע"ט- 2019

יש להעביר ההתייחסות באתר קשרי ממשל:
www.tazkirim.gov.il/Pages/tazkirim.aspx

בהתאם לנוסח המוצע של תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה) (תיקון), התשע"ט-2019 תחול חובת מינוי מבקר פנים על מושבי עובדים, כפרים שיתופיים, מושבים שיתופיים וקיבוצים, וכן על אגודות בהיקף פעילות של 5 מיליון ש"ח לפחות.

בהתאם לאומדן רשם האגודות השיתופיות תוספת העלות על 1,468 האגודות עליהן צפויה לחול החובה למינוי מבקר פנים היא 12 מיליון ש"ח לשנה. להערכתנו מדובר בהערכת חסר באופן ניכר.

אין ספק כי למבקר פנים תפקיד חשוב ביותר. עם זאת התקנה המוצעת אינה מאפשרת לחברי אגודה הסבורים כי אין צורך בתפקיד זה מסיבה כזו או אחרת להחליט ולבחור על כך במוסדות האגודה.

על מנת שעמדתן של האגודות אשר צפויות להיות מושפעות מהתיקון תישמע מומלץ לאגודות הסבורות כי היקף התיקון המוצע רחב מן הדרוש ואינו מעניק לאגודה את זכות ההחלטה בעניין מומלץ להגיש תגובה להצעה.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן.

תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב